Alla är välkomna. Kärlek och vänskap är temat på Äldredagen som arrangeras för femte året i Kortedala. Besökarna kommer bland annat att få veta mer om sexuell hälsa, rehab-hjälpmedel och trevligare boendeformer.

I år fokuserar Äldredagen på relationer. Ämnet är aktuellt, påpekar Carina Byhlin-Andreasson, äldrekonsulent i stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg, som planerar dagen.

– Det har visat sig att vi har en väldigt hög ensamhet bland de äldre, speciellt i ytterområdena. Särskilt äldre män känner sig ensamma, och det finns en hög självmordsrisk.

”Vi måste få ha lite skoj”
På Äldredagen torsdag 3 november hoppas Carina Byhlin-Andreasson att nya vänskapsband kan knytas. Alla besökare som vill får en knapp att sätta på jackan som signalerar att man vill prata med nya vänner.

– Det är seriösa ämnen men samtidigt måste vi få ha lite skoj. Det kommer att finnas ett kram-hjul också. Vinsten är en kram och niten är choklad, säger hon.

Casper Janebrink, sångare i Arvingarna, är konferencier på scenen. Där kan besökarna bland annat lyssna på en paneldiskussion om hur man håller lusten vid liv. Trygghetsvärdar pratar om vad ett trygghetsboende är. På minimässan – som är öppen hela den aktuella veckan mellan 11-14 – finns försäljning av praktiska rehab-hjälpmedel samt sexleksaker för ökad lust och hälsa.

Inte bara för äldre
Carina Byhlin-Andreasson influeras av händelser i närområdet eller samhället när hon bestämmer tema till dagen. Tidigare år har Äldredagen till exempel handlat om trygghet.

– Det var samma år som en man blev nedslagen vid fontänen på Kortedala torg. Förra året handlade dagen mycket om flyktingvågen, säger hon.

Boende i hela staden är välkomna på Äldredagen. Carina Byhlin-Andreasson ser gärna att anhöriga och personal, både inom äldre- och funktionshinderområdet, kommer.

– Vi hoppas på en informativ dag med mycket prat, skratt och kanske till och med en stilla flirt.