Kan ny teknik locka fler till vårdyrken? Vi blir äldre och äldre, samtidigt som det ofta är svårt att locka personal till yrken inom vård och omsorg. Hur ska det gå ihop? Nya tekniska lösningar och arbetssätt kan vara en del av lösningen – men då gäller det att hitta bra sätt att sprida teknisk kompetens bland medarbetarna.

Just detta är målet med det EU-finansierade projektet eGO, som den 12 april har öppet hus i Intraservices lokaler på Rosenlundsgatan 4. I projektet har 100 undersköterskor från hemtjänsten fått utbildning i it och ny teknik och nya arbetssätt, kombinerat med pedagogik, för att kunna agera som it-ambassadörer och sprida kunskaperna till sina kollegor i Göteborgs Stads tio stadsdelar.

”Vi behöver öka den digitala kompetensen”
– Vård och omsorg är kanske inte i dag känt som särskilt hi-tech, men det är på väg att förändras. Och då behöver vi öka och fördjupa den digitala kompetensen hos våra duktiga medarbetare, säger Anette Eriksson på Intraservice, projektledare för eGo.

Anette - projektledare för eGO
It-ambassadörerna spelade en viktig roll i samband med införandet av ett mobilt arbetssätt inom hemtjänsten, som genomfördes i höstas.

– I det nya arbetssättet har stadens hemtjänstmedarbetare till exempel schema och planering som en app i mobilen i stället för som tidigare på papper. De checkar också in och ut med mobilen när de besöker omsorgstagarna, vilket bland annat kommer innebära att de får ett tydligt kvitto på hur mycket tid som läggs på varje besök, säger Anette Eriksson.

Kollegialt lärande
It-ambassadörerna utbildade sina kollegor i det nya arbetssättet, och har också fungerat som kunskapsresurser och bollplank ute på stadens arbetsplatser.

– De är ett stöd på hemmaplan. Projektet bygger på kollegialt lärande med kollegor som hjälper kollegor, säger Anette Eriksson.

It-ambassadörerna har också regelbundna träffar med projektledningen på Intraservice, där de kan utbyta erfarenheter och ge varandra tips över stadsdelsgränserna.

– Det tycker de har varit väldigt berikande, och det ger möjlighet för hemtjänsten i de olika stadsdelarna att hitta mer gemensamma arbetssätt, säger Anette Eriksson.

Nästa område: välfärdsteknik
Framöver kommer eGO och it-ambassadörerna bland annat att fokusera på olika typer av välfärdsteknik. Välfärdsteknik är ett prioriterat område inom stadens program för en attraktiv hemtjänst, och är olika tekniska lösningar som på olika sätt förbättrar vardagen för den enskilde och medarbetarna.

– I dag har vi en tjänst inom välfärdsteknik – trygghetskameran, som gör det möjligt för vår personal att titta till omsorgstagarna på distans. Men fler tjänster är på gång, och då är det viktigt att hemtjänstens medarbetare har kompetens för teknik och arbetssätt så att de kan förklara för omsorgstagarna och kollegorna hur det funkar, säger Anette Eriksson.

”En viktig kraft”
De andra tjänsterna som är på gång är bland annat gps-larm så att hemtjänsten kan lokalisera omsorgstagaren vid behov, teknik för ljud- och bildsamtal och digitala lås för en enklare och säkrare nyckelhantering för omsorgstagare och medarbetare. Tanken är att it-ambassadörerna ska förmedla också kunskap om dessa tekniska lösningar till kollegor och omsorgstagare.

– De har en god kompetens om hur tekniken funkar, men också i det pedagogiska så att de kan använda olika sätt att lära ut på. Vi pratar också om hur människor reagerar på förändringar, så att våra ambassadörer hanterar sina kollegors reaktioner på ett bra sätt och är stöttande och motiverande.

It-ambassadörerna är en viktig kraft i hemtjänstens förändringsarbete – om medarbetarna själva är involverade i förändringen ökar chansen att det blir framgångsrikt, säger Anette Eriksson.