Monica Albinsson är anhörigkonsulent i stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen.

”Många är tyngda av oro” Sjukdom, funktionsnedsättning, missbruk, psykiska problem – det finns många anledningar till att människor kan behöva vård och stöd av sina anhöriga. På lördag den 6 oktober – som är Nationella anhörigdagen – informerar Göteborgs Stad i Nordstan om den hjälp som finns att få som anhörig.

Var femte vuxen person i Sverige hjälper, stödjer eller ger regelbunden omsorg till någon närstående. Anledningen kan vara att de närstående är äldre, har en funktionsvariation, missbruksproblem eller psykisk hälsa, och därför behöver extra stöd. För många av de anhöriga känns det bra att själva hjälpa sina närstående. Men för en del blir engagemanget också en börda.

Uppmärksammas i Nordstan
För att sprida kunskap om de anhörigas situation och vilket stöd de kan få från exempelvis kommun och anhörigföreningar, anordnas Nationella anhörigdagen varje år den 6 oktober. Detta uppmärksammar Göteborgs Stad med ett evenemang i Nordstan där allmänheten kan träffa anhörigkonsulenter från staden samt representanter för Anhörigföreningen Göteborg och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA.

– Vi är där mellan klockan 10 och 18 och ska försöka synas, fånga människor och växla några ord. Och kanske nå ut till folk som inte vet att de är i en anhörigsituation och kan söka hjälp. Eller att

de känner någon som är det. Tidigare år har vi hållit föreläsningar den här dagen, men jag tror att vi kanske mest nådde redan frälsta själar. Så i år provar vi ett annat grepp, säger Monica Albinsson, anhörigkonsulent i Norra Hisingen.

För att informera om anhörigstöd kommer Göteborgs Stad också att annonsera på spårvagnarna i höst. Och den 28 november anordnas en föreläsning på Stadsbiblioteket med beteendevetaren och författaren Maria Bauers som bland annat kommer att prata om utsatthet, ensamhet, sorg och psykisk ohälsa.

Många olika situationer
Hon berättar att hon i jobbet som anhörigkonsulent träffar många anhöriga i många olika livssituationer. I samtalen försöker hon motivera dem att ta vara på sig själva och ta emot hjälp för egen del, och lotsa dem rätt i den kommunala organisationen för ytterligare stöd.

– En del har närstående som nyligen skadats i en olycka, då är det ofta kaos och mycket att lära sig på en gång om hur till exempel sjukvård och socialtjänst fungerar. För andra har livssituationen kommit smygande succesivt tills de till slut gör allting för den de vårdar, säger Monica Albinsson.

Hon tycker det är viktigt att uppmärksamma och ta hand om de anhöriga, som gör en stor samhällsnytta. Studier visar samtidigt att vård av anhöriga ofta har en negativ effekt på hälsa, såväl fysiskt som psykiskt.

”Ställ frågor!”
– De ska ses som en resurs, som någon att ta tillvara och värna om så att vi inte får två personer som är sjuka. För så är det för många – de gör mycket mer än vad de hade tänkt och blir själva sjuka. Många är också tyngda av oro.

Nu på lördag hoppas Monica Albinsson på många samtal med allmänheten.

– De ska inte dra sig för att ställa frågor! Vi anhörigkonsulenter har inte svar på allt men försöker lotsa människor rätt. Det finns väldigt mycket resurser och hjälp att få i Göteborg, på det sättet är det fantastiskt att bo i en storstad, säger hon.