Forskning ska sprida kunskap. 25 kommunanställda som arbetar med hemlösa går det närmaste halvåret en skräddarsydd kurs på socialhögskolan. Där får de lära sig vad forskningen vet om olika sätt att hjälpa hemlösa och vad som fungerar bäst. Förhoppningen är att utbildningen ska leda till en kvalitetshöjning som kommer de hemlösa till del.

Att ta del av ny forskning och integrera den i det dagliga arbetet är en trend i hela den sociala sektorn.

– Man försöker stärka forskningsbasen i allt socialt arbete. Ta reda på vad det är som fungerar, vad som egentligen hjälper människor, säger Malin Östling på sociala resursförvaltningen.

När det gäller hemlöshet så skiljer det en del mellan dagens sätt att arbeta och det som forskarna menar fungerar bäst. I Göteborgs Stad har man, i likhet med många andra städer i Sverige, skapat alternativa lösningar för hemlösa genom att kommunen hyr bostäder via socialtjänsten och sedan hyr ut dem till enskilda personer med särskilda villkor. Dagens forskare är kritiska till sådana lösningar.

– De tycker inte man ska ha de här ofta institutionsliknande boendeformerna som tenderar att konservera människor i beroendeställning.

Bostadsbristen försvårar
Istället för att placera människor med bostadsproblem tillsammans, borde man enligt forskningen integrera dem i samhället. Malin Östling menar att det är en komplex fråga och att det finns hemlösa som väljer och mår bra av att bo nära andra som har en liknande bakgrund, för att slippa isolering och ensamhet.

I den bostadsbrist som råder finns heller oftast inte något annat alternativ att erbjuda en person med till exempel betalningsanmärkningar än just ett boende via socialtjänsten.

Bland de 25 personer som går kursen finns socialsekreterare från stadsdelarna, behandlingsassistenter från boendena och handläggare från fastighetskontoret. Studenterna får lära sig om hemlöshetens historia, och ta del av vad svensk och internationell forskning säger om problemet.

Först bostad, sedan krav
Bland annat finns ett begrepp som myntats i USA och som kallas ”housing first”, på svenska ”bostad först”. Det vänder sig mot traditionen att den hemlösa ska förtjäna sin bostad genom att först visa att han/hon kan sköta sig.

– Forskningen har kommit fram till att det är bättre att göra tvärtom, lösa bostadsfrågan först och sedan lägga in de sociala eller sjukvårdande insatser som behövs, säger Malin Östling.

I Göteborg provar man att tillämpa det omvända synsättet i ett projekt som social resursförvaltning håller i och som kallas ”Bostad som grund”. Även Stadsmissionen gör ett försök med en liknande modell, tillsammans med två stadsdelar.

Öppnar för samtal
Malin Östling hoppas att utbildningen ska leda till en tätare koppling mellan forskning och praktik, och menar att även forskningen mår bra av att komma närmare den praktiska verkligheten.

Det finns många olika aktörer som jobbar med hemlösa i Göteborg, och tanken är också att utbildningen ska leda till ökad samsyn bland dem.

– På sikt är förhoppningen att kursen ska ge en generell kvalitetshöjning som ger avtryck hos de hemlösa. Men det är en jättestor fråga, och den berör inte bara socialt arbete utan det handlar om bostadspolitik också.

Kursen är på 7,5 högskolepoäng och deltagarna läser den på deltid (25 procent) från början av oktober fram till april. Olika hemlöshetsforskare står för undervisningen.