Vanvården av barn på institutioner och fosterhem är ett mörkt kapitel i svensk 1900-talshistoria. Regeringen tillsätter nu en utredare för att hitta lämpliga former för en upprättelseprocess. Om de drabbade utöver en ursäkt också kan räkna med ekonomisk kompensation är oklart - men folkhälsominister Maria Larsson medger att omfattningen av vanvården överstiger hennes värsta farhågor.

När folkhälsominister Maria Larsson och regeringens särskilde utredare Göran Johansson på torsdagseftermiddagenen lättade på förlåten kring den omfattande vanvårdsutredningen finns det goda skäl att tro att det rör upp känslor på många håll.

Sedan den offentliga statliga utredningen startade 2006 har 400 personer med erfarenheter av kränkningar på barnhem eller fosterhem intervjuats. Drygt 50 av dem har varit placerade i Göteborgsområdet – flertalet på Vidkärrshemmet i Göteborg eller Skärsbo i Alingsås.

– Det är starka berättelser som utredarna fått ta del av, säger Michael Ivarson som är förvaltningschef på social resursförvaltning i Göteborg.

Norska staten betalade ut skadestånd
Under förra decenniet genomförde norska myndigheter en utredning som blottlade allvarliga missförhållanden, och så småningom ledde till att staten betalade ut skadestånd till människor som varit utsatta för våld och övegrepp

I samband med avslöjandena i Norge sände också svensk TV i november 2005 en film kallad ”Stulen barndom” där flera personer berättade om hur de blivit utsatta för våld, bestraffningar och sexuella övergrepp på svenska barnhem och fosterhem.

Drabbade får hjälp att bearbeta
Som en följd av den väntade uppmärksamheten i media finns det risk att människor känner sig illa berörda och vill få hjälp att bearbeta egna erfarenheter.

– Vi räknar med att presskonferensen kommer att få stor uppmärksamhet i media, och erfarenheterna efter händelser som brandkatastrofen och tsunamin är att det är bra att ha en viss beredskap från stadens sida, säger Michael Ivarson.

Röda Korset erbjuder stöd

Röda Korset har med hjälp av stöd från Allmänna arvsfonden organiserat ett brett stöd för människor som varit utsatta för vanvård i barndomen.

Tillsammans med Röda Korset erbjuder Göteborgs Stad olika former av stöd för den som vill prata om upplevelser som aktualiseras i och med utredningen:

• Röda Korsets telefonjour där frivilliga med särskild kompetens kan ge stöd för den som varit utsatt för vanvård i barndomen. Telefon: 0771 – 900 800.
• Röda Korset arrangerar Samtalsgrupper för dem som vill bearbeta sina upplevelser. En första grupp samlades i Göteborg redan i november.
• Ett informationsmöte arrangeras av Röda Korset onsdagen den 27 januari där också Göteborg stad är respresenterade.

Dessutom kommer det att erbjudas möjligheter att få individuellt samtalsstöd vid någon av stadens psykologenheter

– Men man får själv vara aktiv för att nå oss – det är ju högst frivilligt att ta emot det här stödet, säger Charlotta Karlsdotter som är projektledare för ”vanvård i barndom” på Röda Korsets västra götalandsregion.

400 människor har intervjuats
Den delutredning som presenterades på torsdagen omfattar 450 sidor och redovisar över 400 intervjuer med människor som vistats på institutioner eller i fosterfamiljer från 1920-talet fram till 1990-talet. De flesta är födda 1940-1970. Totalt räknar man med att 250 00 personer placerats på institutioner eller i fosterfamiljer under 1900-talet.

Vanvårdsutredningen väntas vara klar hösten 2011.

Fotnot:
Skärsbo i Alingsås, etablerades som barnhem 1924. 1955 övertogs Skärsbo av barnavårdsnämnden i Göteborg. Verksamheten lades ner 1992.
Vidkärrshemmet i Göteborg var länge ett av landets största barnhem. Verksamheten pågick mellan 1935 och 1976.