Mötesplats för medarbetare. Andelen äldre i Sverige ökar i snabb takt. Därför har också större fokus riktats på det proaktiva och hälsofrämjande perspektivet för seniorer de senaste åren. Nu anordnar Göteborgsregionen, tillsammans med Göteborgs Stad, landets första konferens om det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för seniorer.

Runt 150 personer jobbar på Göteborgs Stads avdelning för hälsofrämjande och förebyggande för seniorer. Tidigare fanns uppdraget i samtliga stadsdelar, men sedan omorganisationen är nu arbetet samlat.

Syftet med arbetet är att främja hälsa, delaktighet och trygghet hela livet för de 90 000 personer i målgruppen 65-plus som bor i Göteborg. Det handlar såväl om att ge seniorer ett rikare socialt liv, som att erbjuda fixartjänst, syninstruktörer, anhörigstöd med mera.

– Bara i stadsområde centrum har vi till exempel tio mötesplatser där vi erbjuder aktiviteter, kunskap och kultur. Det kan vara föreläsningar om sömnsvårigheter eller aktiviteter som line dance och qigong, säger Pernilla Halmedal, enhetschef för Avdelning Hälsofrämjande- och förebyggande, stadsområde Centrum.

Insatserna okända för många

Arbetet ska även främja kvarboende, alltså att seniorer ska kunna klara sig så länge som möjligt hemma. Likväl som hemtjänst är en viktig pusselbit för att den äldre kan bo kvar hemma, finns det andra delar som kan vara nog så viktiga, anser Pernilla Halmedal.

– Man kanske har förlorat sin partner eller vänner och behöver ett nytt socialt sammanhang. Fallpreventiva insatser är också viktiga. Det finns många insatser vi erbjuder som inte kräver biståndsbedömning som tyvärr är förhållandevis okända för många.

Inspiration och kunskapsutbyte

För att de som som arbetar i hälsofrämjande- och förebyggandeverksamheter för äldre ska kunna byta erfarenheter och inspireras hålls en konferens i Göteborg 18 november. Det är Göteborgsregionen som anordnar konferensen, Göteborgs Stad är medarrangör.

– Det är första konferensen någonsin i Sverige som riktar sig till den här målgruppen. Det blir härligt för våra medarbetare att få träffa andra som jobbar med samma sak – inspireras, nätverka och ta del av varandras arbetsmetoder, säger Pernilla Halmedal, som tillsammans med kollegan Kristina Blidner varit med och planerat dagen med Anna Haglund på Göteborgsregionen.

Samtliga kommuner i Göteborgsregionen har möjlighet att låta sina medarbetare delta på konferensen. Från Göteborgs Stad är ett 70-tal anmälda.

Späckat program

Amelia Adamo – journalist, debattör, och ledamot i Ensamhetskommissionen – är konferensens moderator. En av många som talar under dagen är Ingmar Skoog, professor och äldreforskare. En annan är Christina Ceder, omvärldsanalytiker på Göteborgs Stad, som presenterar en framtidspaning utifrån en rapport som är framtagen av Göteborgs Stad tillsammans med Kairos Future.

På konferensen kommer även Karina Tilling, forskare ekonomi FoU i Väst Göteborgsregionen, aktuell med en studie om utvecklingsmöjligheter inom hälsofrämjande och förebyggandeverksamhet. Det finns dessutom ett antal valbara seminarier samt en liten utställning med inspiration från kommunerna i Göteborgsregionen.

– Vi ser framför oss att den här konferensen blir återkommande. Nationellt bedriver alla kommuner den här typen av förebyggande och hälsofrämjande arbete för seniorer, så det är heller inte omöjligt att konferensen riktar sig nationellt framöver, säger Pernilla Halmedal.