Frågor om sexualitet, samlevnad och handikapp står i fokus på Dalheimers hus under konferensen ”Mitt känsloliv är inte funktionshindrat”. Arrangör är mottagningen för sex- och samlevnadsfrågor. Med föreläsningar, diskussioner och reflektioner vill mottagningen belysa allas rätt till sexualitet, närhet och värme.

Konferensen hålls 14-15 mars på Dalheimers hus och vill vara en mötesplats för alla som vill diskutera nya idéer och fördjupa sina kunskaper i sexualitet och handikapp.

Mottagningen för sex- och samlevnadsfrågor är öppen för alla som har funderingar kring sex och samlevnad men människor med funktionshinder är särskilt välkomna.