Linnestadens stadsdelsnämnd vill ha mer pengar från kommunstyrelsen för att kunna bygga ut verksamheten Kriscentrum för kvinnor. Centret, som är till för alla behövande kvinnor i Göteborg, tvingas varje år neka ett stort antal kvinnor hjälp.

Kriscentrum för kvinnor vill flytta till nya lokaler på Carl Grimbergsgatan 7. Flytten skulle innebära en utökad och bättre anpassad verksamhet för Kriscentrum för kvinnor. Platsantalet skulle kunna utökas från fem till tolv och därmed bättre tillgodose behovet. En ökad lokalyta kommer också att medföra ett bättre omhändertagande av kvinnorna och deras barn.

För trångbodda idag

Kriscentrum för kvinnor har funnits sedan 1983 och alltid haft sina lokaler på Linnégatan. Sedan en tid tillbaka är lokalerna uppsagda från hyresvärdens sida. Under flera år har verksamheten letat efter större och ändamålsenligare lokaler. Idag är man för trångbodda och tvingas neka ett stort antal hjälpsökande kvinnor varje år. Dessutom har man svårt att ta emot flera grupper av kvinnor till exempel de som har många barn, de som är äldre och de som är funktionshindrade.

För alla göteborgare

Kriscentrum för kvinnor är en så kallad resursnämndsuppgift i Linnéstadens vilket innebär att verksamheten är organiserad i Linnéstaden, men vänder sig till alla göteborgare. Linnéstadens stadsdelsnämnd beslutade på tisdagen att begära kommunbidrag med 2.820.000 kronor för driftmedel, 1.250.000 kronor för inventarier samt 10.258.000 kronor till ombyggnation hos Göteborgs kommunstyrelse.