Gör kulturlivet till ett naturligt inslag i vården av äldre. Det är syftet med det ettåriga EU-finansierade projektet Blommande ålderdom som avslutas nästa vecka. Två av Göteborgs stadsdelar har deltagit.

Projektet har gått ut på att inspirera personal som arbetar inom äldreomsorgen att använda kultur och kreativitet i kontakten med de gamla. Att de äldre ska få uppleva kultur utifrån sina egna preferenser.

Inspiration och inte ett ”måste”

– Det finns inget standardrecept för alla, utan man får utgå från vad individen har för behov och längtar efter, säger Barbara Ekström, textilkonstnär och projektledare för Blommande ålderdom.

Ryggraden i projektet har varit en serie föreläsningar för personal inom äldreomsorgen. De har tagit upp kulturformer som dans, poesi, musik och bildkonst samt de möjligheter som finns att använda kulturyttringar i den dagliga verksamheten.

Men det är viktigt att kulturens möjligheter fungerar som inspiration och inte blir ytterligare ett måste för de anställda.

”Väldigt utvecklande”

6998.jpg
– Vi kan inte ställa krav på att personalen ska vara kreativ och kulturell, det vore inte vidare klokt. Särskilt inte med tanke på allt annat som de ska hinna med, säger Barbara Ekström .

Helene Lindberg, projektets processledare i Kärra-Rödbo är mycket positiv till Blommande ålderdom. Hennes uppgift har varit att förmedla kunskap till övrig personal och att entusiasmera.

– Det har varit fantastiskt och väldigt utvecklande. Det jag lärt mig är framförallt att kultur är för alla och att det inte krävs en massa kunskap för att ta del av den och utöva den. Vi utvecklas hela livet och har därför också behov av kultur ända tills vi dör, säger hon.

Ramade in fina bilder

I Kärra-Rödbo har man varit flitiga och sysslat med såväl konst, litteratur, musik och fotografi som trädgård, fest och flärd.

– Bland annat hade en grupp kvinnor en poesigrupp. När den var avslutad ville de gärna göra något annat. Vi bestämde att de skulle sminkas, ta på sig fina hattar och fotograferas. Bilderna blev så bra att vi ramade in dem och nu sitter de på väggarna här på äldreboendet, berättar Helene Lindberg.

Förutom att erbjuda gamla människor till exempel musik i rent njutningssyfte kan kulturyttringarna också användas i samspelet med de äldre. Ett exempel är gamla som lider av demens och har svårt att kommunicera med ord. Då kommunikation via rytm eller musik vara ett sätt att nå fram.

Sprider kunskap om kulturens möjligheter

Inom ramen för projektet har personal från äldreomsorgen också fått besöka kulturinstitutioner i Göteborg som Stadsteatern och Konserthuset. Barbara Ekström förklarar att många saknar den kulturella erfarenheten själva, och då kan det vara svårt att närma sig ämnet i kontakten med de äldre.

– Så det är ett försök att slipa ner trösklarna lite, säger hon

För att fler ska få ta kunskap om kulturens möjligheter inom äldreomsorgen avslutas projektet med en spridningskonferens på Stora teatern 10 februari. Deltar gör bland andra professor Lars Tornstam från Uppsala universitet och Jannie Pevik Fasth, projektledare på Välfärd Gävle.

Förutom Kärra-Rödbo har även Tuve-Säve samt kommunerna i Mölndal, Lilla Edet, Öckerö och Kungälv deltagit i Blommande ålderdom som haft GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) som huvudman..