Vid en depression får kvinnan inte tillräckligt mycket stöd av sin partner och familj utan måste få hjälp utifrån. Det visar en doktorsavhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Avhandlingen bygger på fyra studier där 84 personer deltagit. Den visar att nära 50 procent av alla personer som är deprimerade får för lite socialt stöd, men det är framförallt kvinnor som behöver extra stöd.

Män får stöd av sin kvinna

Män får i hög utsträckning socialt stöd från sin partner och familj medan kvinnor måste söka stöd hos personer utanför familjen.

– Kvinnor saknar främst den känslomässiga delen av det sociala stödet och någon förtrogen att tala med, säger Ingela Skärsäter, sjuksköterska och forskare som försvarar sin avhandling på fredag den 11 oktober.

– Generellt kan man säga att det är viktigt med ”tjejträffar” för att kvinnor ska behålla sin hälsa.

Ny mening med livet

Avhandlingen pekar på att tillfrisknandet från depressionen ledde till förändringar och utveckling i både männens och kvinnornas liv. Praktiskt la de om sina sysselsättningar, både inom familjen och i arbetet. Processen var lång och innebar att de omvärderade vad som är viktigt i livet.

– De har lärt sig att lyssna på sina egna signaler, avsätta tid för att motionera, träffa vänner och överhuvudtaget ändra sin livsstil och ta bort aktiviteter som framkallat stress. Tidigare befann de sig i ett ekorrhjul och ett levnadssätt som inte var så sunt. Framförallt kvinnor har lärt sig att säga nej, säger Ingela Skärsäter.

Skapa vårdande relationer

Studien pekar på att hälso- och sjukvårdens uppgift kan vara att stödja män och kvinnor med depression, så att de själva kan hitta en ny mening med livet. Det är också viktigt att involvera männens och kvinnornas nätverk som en naturlig del i vården.