Rekreation mitt i veckan. Göteborgs lägergårdar har hittills i första hand utgjort en oas för stadens barn och ungdomar, men från augusti vill social resursförvaltning öppna gårdarna för Göteborgs seniorer. Under några dagar mitt i veckan ska äldre göteborgare få chans till rekreation under enkla men trivsamma former.

Formellt saknas ännu kommunstyrelsens klartecken för finansieringen om 1,2 miljoner kronor, men på social resursförvaltning ligger man i startgroparna för att från mitten av augusti driva den nya verksamheten på ett par av stadens lägergårdar.

”Stor och outnyttjad resurs”
– På helger och skollov används våra gårdar redan till bristningsgränsen, men under veckorna står de oftast tomma. Det är en stor och outnyttjad resurs som vi nu hoppas kunna använda på ett bra sätt, säger planeringsledare Kerstin Irgard.

Om allt går som planerat kommer de första seniorerna till Onsalagården och Stora Hals i augusti. Målgruppen är äldre personer – och en förutsättning är att man kan klara sig själv i alla avseenden. Onsalagården kan ta emot tio-tolv gäster. Här finns det möjligheter även för personer med lättare rörelsehinder att vistas. Stora Hals på Orust har 16 platser. I första hand kommer dessa att rikta sig till personer som är anhörigvårdare.

Finns redan deltidsanställd personal
På gårdarna finns det redan deltidsanställda aktivitetsledare och kockar som nu får nya målgrupper att jobba med.

– Det är flera saker som känns bra med den här satsningen. Dels skärptes ju lagen 2009 för en bättre stöttning av äldreomsorgen – inte minst för anhörigvårdarna. Dessutom har våra fina gårdar utgjort en slumrande resurs under veckorna, säger Kerstin Irgard.

På gårdarna finns det redan duktig deltidsanställd personal – och ett annat prioriterat mål är att minska ofrivilligt deltidsarbete.

Via stadsdelsnämndernas uppsökande verksamhet, biståndshandläggare, träffpunkter och vårdcentraler hoppas man nu få kontakt med intresserade seniorer.

Marks kommun har liknande verksamhet
Gästerna kommer att få betala 100 kronor per dygn för sin vistelse på gårdarna. Då ingår allt utom resa till och från lägergården. Däremot kan inte alla garanteras enkelrum – några får vara beredda på att dela sovrum.

En del av grupperna kommer också att få möjlighet att återkomma vid flera tillfällen för att bygga upp en gemenskap som kan bli mer varaktig även mellan besöken på gårdarna.
Under hösten planeras för totalt tolv tillfällen på vardera lägergården.

– Vi har kollat med andra som har liknande verksamhet – bland annat Marks kommun – och faller det här väl ut hoppas vi förstås på en fortsättning nästa år, säger Kerstin Irgard.

3BE6.jpg

Utsikt från Onsalagården – kvällssol över Kungsbackafjorden. Foto: Stefan Almer