Uppskattat inslag bland de äldre. Social resursnämnd ställer sig nu bakom en fortsättning på lägerverksamheten "Seniordagar på lägergård". Under 2012 hoppas man på att kunna erbjuda sammanlagt 316 lägerplatser på två olika lägergårdar.

Den lägerverksamhet för seniorer som social resursförvaltning i Göteborgs Stad har dragit igång under hösten har blivit mycket uppskattad av deltagarna. Många har anmält sig och läger har ägt rum på Stora Hals lägergård på Orust och Onsalagården söder om Kungsbacka.

Tanken har varit att i högre grad utnyttja en resurs som redan finns, det vill säga kommunens lägergårdar som tidigare oftast stod tomma under veckodagarna, och samtidigt erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och ökad livskvalitet till Göteborgs äldre över 75 år.

Lägerverksamheten fortsätter under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar de två miljoner kronor som krävs för att lägren ska kunna pågå under hela 2012.