Försök i Angered. Patienter som vårdas inom hemsjukvården i stadsdelen Angered har nu fått en egen läkare. Ökad trygghet och lägre sjukvårdskostnader är vinster man hoppas på.

Projektet är ett samarbete mellan hemsjukvården och fyra vårdcentraler i Angered och startade i maj i år. Det innebär att en läkare, som arbetar tre dagar i veckan, har knutits till hemsjukvårdsteamet.

Har inte fungerat efter fria vårdvalet
Ungefär på samma sätt som det fungerade innan det fria vårdvalet infördes och det fanns en läkare på vårdcentralen som var knuten till hemsjukvården. Men när listningen infördes innebar det att det var den läkaren som även skulle göra hembesök.

– Det här har inte riktigt fungerat som man kanske hoppats på. Ofta är det kort varsel och svårt att synkronisera läkarbesöket med berörda sjuksköterskor. De får ägna mycket tid åt att få tag på en läkare, tid som kan användas för patienterna i stället, berättar Annika Ljungh, områdeschef på hälso- och sjukvård i stadsdelen Angered.

Goda erfarenheter från Skaraborg
Medel till projektet kommer från Västra Götalandsregionen som tittat på erfarenheterna från Skaraborg. Där har man testat att knyta läkare till hemsjukvården och såg framförallt två vinster: Antalet onödiga vårddagar inom slutenvården minskade och patienterna kände sig tryggare.

– Att minska kostnaderna samtidigt som kvaliteten ökar är en bra kombination som det är svårt att låta bli att pröva även här, säger Annika Ljungh.

Försöket har än så länge bara pågått i några månader, men Annika Ljungh tycker sig redan se positiva effekter. Antalet hembesök av läkare har ökat rejält och patienterna är positiva.

– Innan vi startade lade våra sjuksköterskor i snitt tre timmar per vecka på att få kontakt med läkare på patientens vårdcentral. Nu kan den tiden användas åt patienterna i stället. Vi kan ge vård och sätta in behandling i ett tidigare skede, vilket sparar mycket pengar åt samhället.

Kontinuitet i vården
Annika Ljungh ser fler fördelar. Det blir kontinuitet i vården eftersom patienten får träffa samma läkare vid varje tillfälle. Läkare och sjuksköterska träffar patienten tillsammans och kan göra en gemensam bedömning. Genom att läkaren har sin arbetsplats tillsammans med övrig personal inom hemsjukvården kan stora samordningsvinster göras. De träffas dagligen och kan snabbt lösa frågor som uppstår.

Projektet i Angered är ett av fyra liknande i Göteborg, bland annat i Askim-Frölunda–Högsbo, i Västra Göteborg och i Majorna. Men de ser lite olika ut. I Angered ingår offentliga och privata vårdcentraler i samma team och där finns inte någon åldersgräns.

Projektpengarna tar slut vid nyår, men en ny ansökan är gjord och Annika Ljungh har goda förhoppningar om att det blir en fortsättning hela 2017. Dessutom har Angereds närsjukhus visat intresse att vara med.

– Ett samarbete med Angereds Närsjukhus skulle vara oerhört positivt eftersom det ger oss en möjlighet att erbjuda ännu bättre och säkrare vård för de svårast sjuka i hemmen, säger Annika Ljungh.