Ledan är det största hotet för den som ska kämpa sig tillbaka efter en stroke. Detta är temat för strokekonferensen på Dahlheimers hus på torsdag och fredag. Stamcellsforskaren Peter Eriksson från Sahlgrenska universitetssjukhuset är en av experterna som berättar om de senaste rönen på forskningsfronten.

Förutom läkare och forskare visar också musiker, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logopeder hur de jobbar för att hjälpa strokepatienter att återfå hälsan.

– Det kommer ett hundratal personer från olika delar av vården, mest från Västsverige och några från Stockholm och övriga landet. Det kommer också en läkare från Washington, säger Ole Moe som är musikterapeut.

Han jobbar själv med en musikmetod som används inom rehabiliteringsvården i Göteborg.

Patienterna träffas i grupp och rör sig till musik med hjälp av ett särskilt notsystem och övar samtidigt talet för att träna upp både språk och koordination.

Stroke:
– Den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.
– 30.000 svenskar drabbas varje år varav en femtedel är i arbetsför ålder.
– Stroke kan påverka motorik, känsel, syn, hörsel, tal, minne, omdöme, den empatiska förmågan, känslolivet och de sociala funktionerna