Svartedalens Äldrecentrum i Biskopsgården får högt betyg av Länsstyrelsen när det gäller mat och måltider för pensionärerna. Det framgår av en rapport som publicerades på tisdagen efter tillsyn enligt socialtjänstlagen som Länsstyrelsen gjorde på Svartedalens Äldrecentrum den 26 januari.

– Vi vill särskilt lyfta fram personalens engagemang och arbetsglädje och dess betydelse för de boende. Vi bedömer också att kvaliteten och på mat och måltider är god, säger socialdirektör Bengt Andersson och hans medarbetare i rapporten.

Matsalarna på Svartedalen erbjuder bra utrymme för till exempel rullstolar. Belysningen är god och på borden finns dukar, små lampor och blommor. En av personalen serverar maten och andra delar ut tallrikar till pensionärerna.

Boende som Länsstyrelsen talat med uppgav att de upplevde lugn och ro under måltiderna och att maten smakade bra. På en avdelning hördes musik på låg volym under måltiden.

Särskild nutrionspolicy

– Vi har lagt ner mycket tid och kraft på en särskild Nutritionspolicy i Biskopsgården och på Hisingen. Vi har verkligen en engagerad och fin personal, berättar verksamhetschef Marja Högberg i Biskopsgården.

– Vi har bland annat utbildade kostombud på avdelningarna som samarbetar med kostcheferna. En särskild nutritionsgrupp följer upp Nutritionspolicyn inom alla äldreboenden i Biskopsgården, säger en nöjd och glad Marja Högberg när hon läser Länsstyrelsen omdömen om Svartedalens arbete med matfrågorna.

Stor hänsyn till boendes önskemål

På Hisingen har man bland annat ändrat måltidsordningen så att pensionärerna serveras mat på samma tider oavsett om det är vardag eller helgdag.

Man tar stor hänsyn till de boendes egna önskemål och behov. Vid ankomstsamtal dokumenteras pensionärens individuella behov beträffande kost, näringsinnehåll och matvanor. Kostombuden gör en så kallad nutritionsbedömning som följs upp var tredje månad under vistelsen i äldreboendet.

Rent praktisk så lagas maten i Svartedalens eget kök och levereras med matvagn till samtliga avdelningar.

Stor vikt vid måltiderna

Länsstyrelsen lägger stor vikt vid måltiderna. Det beror på att många äldreboenden kännetecknas av brist på sociala aktiviteter och då är måltidssituationen ett tillfälle till social samvaro för de boende.

– Oftast kan man sitta där man trivs bäst och det förekommer en rofylld och trivsam stämning i de besökta matsalarna, säger Bengt Andersson m.fl. i rapporten. Man pratar spontant med varandra och personalen skojar och har en positiv attityd både till sitt arbete och till pensionärerna.