"Gör verkligen skillnad på riktigt". Nu kan göteborgarna ansöka till äldreboende direkt på webben genom att logga in med e-legitimation eller mobilt bank-id. E-tjänsten är den första för äldreomsorgen som är direkt kopplad till stadens verksamhetssystem, det underlättar både för den som ansöker och för handläggarna.

Göteborgarna blir allt mer digitala och därmed ökar också kraven på kommunens service, som måste vara öppen, enkel och tillgänglig för alla. Även de äldre blir mer vana vid teknik. När det gäller ansökan till äldreboende är det dessutom ofta yngre anhöriga som hjälper till.

– Det känns väldigt bra att vi nu kan presentera en e-tjänst som verkligen gör skillnad på riktigt. Den förenklar för den som söker, vi ger bättre service och det kommer att underlätta för handläggarna, säger Ronald Caous, projektledare för E-samhälle i Göteborgs Stad.

Går fortfarande att skriva ut vanlig blankett
Ansökan till äldreboende är den första e-tjänsten inom äldreomsorgen som är direkt integrerad med stadens verksamhetssystem. Som sökande loggar du in i e-tjänsten med din e-legitimation/mobilt bank-id, som hämtar alla personuppgifter automatiskt. Den som känner sig obekväm med tekniken kan fortfarande skriva ut en blankett och skicka in den manuellt.

En biståndshandläggare utreder sedan, tillsammans med den som söker, vilka behov av omsorg och stöd som finns och fattar ett biståndsbeslut. Om behoven är omfattande och inte kan tillgodoses med hemtjänst eller andra insatser kan den sökande ha rätt till en lägenhet på ett äldreboende. Drygt 1 700 personer beviljades en plats på äldreboende under 2014.

Enklare hantering
– Med den här e-tjänsten lanserar vi ytterligare ett sätt att komma i kontakt med oss, det är positivt för göteborgarna. På sikt blir det också en enklare hantering internt och en effektivisering av verksamheten , säger Morgan Davidsson, sektorschef för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i Majorna-Linné.

E-tjänsten är en av satsningarna inom ramen för Göteborgs Stads program för e-samhälle, som ska främja den digitala utvecklingen i staden, utveckla servicen och bidra till en enklare vardag för boende, besökare och företag.

Från och med den 1 oktober finns den på goteborg.se/ansokaldreboende.