Ett sätt att möta fler grupper. Socialtjänsten i fyra stadsdelar har nu infört en möjlighet att ta kontakt via ett webbformulär. Det underlättar för dem som har svårt att ringa under telefontiden.

På sikt finns planer på att göra det möjligt att ansöka eller återansöka om försörjningsstöd direkt via webben. Det ligger dock relativt långt fram i tiden, så under tiden har socialtjänsten i Centrum, Lundby, Norra Hisingen eller Örgryte-Härlanda skapat ett gemensamt kontaktformulär.

– Det är ett sätt att öka tillgängligheten och möta fler grupper, folk har ju olika sätt att ta kontakt, säger Anna Segerpalm, arbetsledare på socialkontoret Norra Hisingen.

På webbsidan kan den som vill komma i kontakt med socialtjänsten fylla i vilken stadsdel denne bor i och berätta kort vad ärendet gäller.

– Det hamnar sedan i en mejlbrevlåda hos oss på socialkontoret. Vår ambition är att kolla av alla vardagar. Lite beroende på frågans karaktär så brukar vi svara inom två-tre dagar, säger Anna Segerpalm.

Kan inte svara på personbundna frågor
Kontaktformuläret kan än så länge bara användas för att ställa frågor av generell karaktär. Socialtjänsten kan till exempel inte svara via mejl eller sms till någon som undrar när dennes försörjningsstöd betalas ut, eller varför den inte fått pengar.

– Det har med sekretesslagstiftningen att göra. I dagsläget finns inte möjligheten att identifiera sig när man skickar in sin fråga via kontaktformuläret och då kan vi inte heller svara på frågor som rör en specifik person.

Tjänsten är ett komplement till telefontiden 9-10 varje dag.