Linnéstadens stadsdelsförvaltning föreslår att åtta eller nio förskolor läggs ner under nästa år samtidigt som det blir fler barn i varje klass. De första förskolorna stänger i februari enligt förslaget. Linnéstadens stadsdelsförvaltning föreslår att åtta eller nio förskolor läggs ner under nästa år. Barntätheten i förskoleklasserna ökas från i genomsnitt 16 till 18. Linnestaden räknar med att de barn som står i kö till förskolan ska erbjudas plats inom de lagstadgade fyra månaderna.

Fyra förskoleavdelningar föreslås avvecklas i månadsskiftet februari-mars. Det gäller Jungmansgatan 55, Landsvägsgatan, Skanstorget och möjligen Kaponjärgatan. Ytterligare fyra till fem avdelningar stängs den 8 juli. De aktuella är Torild Wullfsgatan, två avdelningar på Linnégatan 41 och två avdelningar på Älghagsgatan där eventuellt en avdelning blir kvar ett år. I huvudsak är det en-avdelningsförskolor som ingår i förvaltningens förslag till avveckling.De 3,5 miljoner kronor som kommunstyrelsen skjutit till gör att omställningen kan göras något senare.Ökad barntäthetBarnantalet per avdelning, som för närvarande är i genomsnitt ca 16 kommer att öka till drygt 18. Personalstyrkan ska minskas från dagens cirka 165 tjänster till 135 tjänster.Barn som står i kö till stadsdelens samtliga förskolor ska erbjudas plats inom de lagstadgade fyra månaderna.Familjedaghemmen ska utredas vidare och blir därför kvar åtminstone fram till sommaren.Vid årskiftet avvecklas även den öppna förskolan Galeasen.Den 18 december tar Linnéstadens stadsdelnämnd beslut.