Hygienveckan i gång. Barn gör som vi gör, inte som vi säger. En gammal sanning, som också gäller hygien och handtvätt. ”Därför måste föräldrarna också tänka på att till exempel ha som vana att tvätta händerna ordentligt när de kommer hem eller till förskolan”, säger Marianne Bengtsson, hygiensjuksköterska på regionens smittskyddsenhet.

Hon jobbar med Hyfs – Hygien i förskolan – och håller i trådarna för årets upplaga av Hygienveckan, som invigdes på Plikta i Slottsskogen och pågår hela veckan i hela Västra Götalandsregionen. Bakom kampanjen står Västra Götalandsregionen och många förskolor inom Göteborgs Stad är med.

– I år var det rekordmånga som kom på invigningen, 465 barn. Så många tror jag inte har varit på plats tidigare. Dessutom har vi skickat ut kit till 330 förskolor i hela Västra Götalandsregionen, som är med i Hygienveckan men inte kunde åka till Plikta i måndags, säger Marianne Bengtsson.

Uppdrag, sång och musikvideo
Hygienveckan i förskolan är en kampanj som genomförs i samarbete med den danska organisationen Rådet för bättre hygien. De förskolorna som deltar har under veckan olika aktiviteter på temat hygien, bland annat finns det ett antal olika pedagogiska uppdrag och aktiviteter som barnen får göra.

– I vårt material finns fem frågor som är en bra utgångspunkt för samtal med barnen. När är det viktigt att man tvättar sina händer? Hur lång tid ska man tvätta sina händer? Varför är det viktigt att tvätta sina händer? Hur sak man göra när man hostar eller nyser? Och varför måste man vara hemma från förskolan när man är sjuk?

Västra Götalandsregionen har också tagit fram flera hygiensången som barnen kan sjunga, och inför förra årets Hygienvecka spelades en video till låten ”Alla tvättar händerna” in och lades ut på Youtube.

Föräldrarna viktiga
Ett annat mål med kampanjen är att hjälpa förskolorna att lyfta frågan om hygien med barnens föräldrar. Det spelar ingen roll hur mycket förskollärarna pratar om att tvätta händerna om inte föräldrarna gör likadant, säger Marianne Bengtsson.

– De gör som vi gör och inte som vi säger. Därför måste alla föräldrar också veta hur man ska göra för att minska riskerna för smittspridning. Det handlar till exempel om att ha som vana att alltid tvätta händerna när man kommer till förskolan, arbetet eller hem. En annan viktig sak är att byta kläder, särskilt i infektionstider.

Samt att inte lämna barnen i förskolan när de är sjuka.

– Det är viktigt, och leder ofta till konflikter mellan förskolepersonalen och föräldrar. Därför är det bra om personalen lyfter frågan i ett lugnt läge när frågan inte är lika laddade.