Visar vägen till rätt stöd. Färdtjänst, hjälpmedel, personlig assistent? Ett barn med funktionsnedsättning behöver ofta många olika typer av stöd. Två nya lotsar ska nu hjälpa barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar att hitta rätt bland alla insatser.

– Vi vet att behovet är stort, för det är påfrestande att ha barn med funktionsnedsättningar. Vi har redan börjat få samtal, innan vi öppnat, säger Christel Bergqvist, som ska lotsa ihop med Lisa Andréasson.

Barn med funktionsnedsättning behöver ofta många olika typer av stöd, till exempel färdtjänst, hjälpmedel, vårdbidrag, särskola, bostad med särskild service eller personlig assistent.

För föräldrarna kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig och de kan få lägga mycket tid och kraft på att hitta rätt. Det är här Lisa och Christel kommer in i bilden. De ska fungera som vägledare för familjerna, som ofta har en tuff vardag.

Tvingas byta jobb
– Föräldrarna tvingas ofta gå ner i arbetstid eller byta jobb för att orka hantera alla frågor. Vi kan visa vilket stöd de kan söka och lotsa vidare till hjälp inom till exempel kommunen, sjukvården eller Försäkringskassan, säger Lisa Andréasson.

De håller nu till på Kålltorpsgatan, flyttar i vår till Andra Långgatan men ska redan i höst flytta till ett tredje ställe.

– Så i början kommer vi inte att ta emot besök, det blir för rörigt med alla olika adresser. Utan vi kommer att svara på telefon och mail och håller öppet 8–16.30, säger Christel Bergqvist.

– Längre fram kommer vi nog att kvällsöppet en dag i veckan. Många föräldrar är ju upptagna av jobb och kan inte ringa eller mejla om sånt här på dagtid.

Hjälp från organisationer
Lotsarna kommer att hjälpa barn med alla slags funktionsnedsättningar.
Och de ska samarbeta med brukar- och intresseorganisationer.

– Det finns mängder av organisationer i samhället som ger stöd åt de här barnen. Det blir en viktig uppgift att visa vilken hjälp som finns att få därifrån, säger Lisa Andréasson.

Hon har tidigare varit enhetschef på ett korttidsboende för barn med funktionsnedsättning och även varit ansvarig för gruppbostad, personliga assistenter och ledsagare.

– Jag har jobbat som socialsekreterare på en funktionshinderenhet och kommit i kontakt med de flesta av de instanser som vi kommer att vägleda till. Vi är absolut inte fullärda, men har anställts för att vi har relativt stor kunskap på området, säger Christel Bergqvist.

Med på Baby & barnmässa
De båda lotsarna tillträdde sina nya tjänster i september och har sedan dess hunnit med många studiebesök på berörda verksamheter och organisationer, där de har informerat om den nya servicen.

– Vi har varit på de flesta BUP-mottagningar, hos barnkuratorer och hos Funktionshinderombudsmannen i Stockholms stad, berättar Christel Bergqvist.

– Vi är med i flera olika nätverk och ska nu ut och informera mer i Göteborgs Stad, det är ju viktigt att folk i verksamheterna känner till att vi finns och kan hänvisa till oss.

Lotsarna ska också finnas med på Baby & barn-mässan på Svenska Mässan i Göteborg 2–4 mars. De kommer att berätta om den nya verksamheten i monter D04:24, där det också ska finnas en rithörna för barnen.