I år fyller Äldreveckan i Lundby fem år och då satsas det lite extra. – Vi bjuder på pompa och ståt till invigningen, gästartister och några nya aktiviteter, säger projektledaren Marie Malmgren Johnsson.

Årets äldrevecka i Lundby pågår mellan 20 och 26 oktober.

Målet med Äldreveckan är att skapa en mötesplats för äldre och inspirera till aktiviteter som främjar hälsan.

Gymträning, stavgång, fika, modern dans, lotterier, föredrag,
allsångskväll, information, hantverksutställningar, vattengympa och inomhusboule är några av aktiviteterna under veckan.

Började med äldreåret 1999

Innehållet står föreningar och andra verksamheter för. Företagare och andra stödjer på olika sätt arrangemanget genom bidrag och gåvor och ger en hjälpande hand att sprida programbladet.

Äldreveckan drogs igång 1999 i samband med äldreåret.

Lockar många besökare

Initiativet slog väl ut och veckan är välbesökt av såväl Lundbybor som äldre från andra delar av stan.

Programmet annonseras i dagspressen och finns att hämta i affärer runt Wieselgrensplatsen och på medborgar-kontoret i Lundby stadsdelshus. Arrangörerna kan också skicka hem programmet till den som hör av sig.