Får stöd i att se sina styrkor. Arbetsträning i ett tryggt sammanhang, i kombination med individuell vägledning som gör det lättare att se vägen framåt. Av 22 personer som tagit del av den modellen på Aktivitetshus Centrum har 18 nu gått vidare till praktik, studier eller arbete. Malin är en av dem som fått nytt hopp om framtiden.

Efter flera misslyckade försök att studera på universitetet blev Malin sittande hemma i två år. Bara att gå utanför dörren var en ansträngning. Hon kände sig annorlunda, upplevde att alla tittade på henne och var hela tiden rädd att göra fel.
Den sociala fobin är inte borta. Men Malin har blivit bättre på att hantera den. Och hon har fått styrka att se framåt.

– För första gången på länge känns det som att det finns hopp, att det finns en plats för mig.

Vägleder till sysselsättning
Sedan två år tillbaka finns vägledare på alla fyra aktivitetshus i staden Nordost, Väster, Hisingen och Centrum. De erbjuder stöd till personer med psykisk ohälsa som är motiverade att söka jobb eller studier.

På Aktivitetshus Centrum finns möjlighet att kombinera vägledningen med förberedande arbetsträning i grupp. Kombinationen av att få stöd utifrån de egna förutsättningarna och att pröva sina vingar i ett tryggt sammanhang har visat sig fungera bra.

– För många har det faktiskt spelat en avgörande roll att kunna vara i det här sammanhanget, säger Sara Rosén, vägledare.

Stadens aktivitetshus vänder sig till vuxna med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Alla aktivitetshus har öppna verksamheter där besökarna är välkomna att göra det de har lust med, helt utan prestationskrav – det kan till exempel vara att sy, baka, laga mat eller måla. De förberedande arbetsträningsgrupperna på Aktivitetshus Centrum är snäppet mer organiserade, och målsättningen är att utöka sina arbetstider efter hand.

Ett sammanhang som känns rätt
Malin började arbetsträna i gruppen som kallas Rekvisita för drygt ett år sedan, efter att ha sökt hjälp på olika sätt under lång tid. Gruppen gör bland annat utklädningskläder till skolor och museer. Malin kände direkt att hon hade hamnat rätt.

– Jag har känt mig väldigt konstig och annorlunda i andra sammanhang. Men där är det väldigt lätt att vara sig själv. Man går inte runt med någon hemlighet, för man vet att de andra vet.

– Det känns också viktigt att ha något att gå till, något att göra. En vanlig fråga är ju ”vad sysslar du med?”. Även om jag inte tycker att det är den första frågan man ska ställa till en annan människa så känns det bra att ha ett svar på den.

För Malin har stödet från gruppen och från vägledaren Sara Rosén inneburit starten på en positiv spiral. Hon har fått klart för sig att hon har talang för att skapa i olika material och ett öga för vad som blir fint.

Det har också varit stärkande att vara i ett sammanhang där hon vågar vara sig själv.

– Om de tycker om mig fast jag inte förställer mig, då borde jag ju kunna vara så bland folk som har jobb också.

Stöd i att hitta något som passar
Sara Rosén har stöttat Malin i kontakter med myndigheter, bland annat arbetsförmedlingen, och i att hitta en praktikplats som passar.
Sedan årsskiftet praktiserar Malin nu i en liten butik, där hon även syr kläder.

– Det känns viktigt att hitta ett ställe där det håller i längden, så att det inte blir att man börjar någonstans och så känns det kass. Om jag skulle vara på ett ställe där jag känner mig osäker skulle mina symtom bli starkare.

På Aktivitetshus Centrum finns tre förberedande arbetsträningsgrupper: textilgrupp, möbeltapetsering och nättidningen Aspekt. Aktivitetshus Hisingen har en köksgrupp som fungerar på liknande sätt och Aktivitetshus Väster håller just nu på att starta liknande verksamheter.