Majornas stadsdelsnämnd är intresserad av att använda de tomma lokaler som blir följden då flera förskolor läggs ner i Linnéstaden. Vid sitt senaste möte beslutade Majornas stadsdelsnämnd att undersöka om detta är möjligt.

De tomma lokalerna skulle kunna bli det tillskott som Majorna behöver för att korta kön till förskolan, ner till under den lagstadgade maximala kötiden på fyra månader. På detta sätt skulle det kunna bli 40 nya förskoleplatser i Majorna.