I Majorna finns projektet Vardagsstöd där två socialpedagoger arbetar med att stödja utsatta familjer under en kort och intensiv period. Majornas modell lyfts fram som ett gott exempel på drogförebyggande insatser under mässan ”Sverige mot narkotika” som inleddes på torsdagen.

Mamma eller pappa dricker för mycket, vardagen fungerar inte eller barnet kanske har fått problem med relationerna i skolan. Då är vardagsstödet i de allra flesta fall mycket uppskattat av familjerna.

Välkomnar hjälpen

– Väldigt många av de här föräldrarna har någon form av psykisk ohälsa, nedstämdhet eller depression och äter tabletter, är pressade under lång tid, många dricker lite för mycket. Det finns uttröttade föräldrar som går över gränsen och ibland daskar till sitt barn. Ofta vill ju föräldern ha hjälp och vet att detta är fel och är orolig för att det ska hända igen, säger Ankie Widén, chef för familjeenheten i Majorna.

Majorna har två socialpedagoger som arbetar i projektet Vardagsstöd med att ge praktiska råd och stötta direkt i en konfliktsituation.

Praktisk hjälp i vardagen

– Det kan vara en mamma som har svårt att få stopp på sin trotsiga sexåring som inte vill lyda. Eller ett barn som visat lite olika beteenden i skolan och varit oroligt och haft svårt att koncentrera sig. Det kan bero på att föräldern inte riktigt orkar, eller att skilda föräldrar drar åt olika håll. Socialpedagogernas arbete är väldigt praktiskt pedagogiskt inriktat, och kan till exempel hjälpa föräldern att hitta ett sätt att komma igång själv med läxläsning.

– Våld kan också vara ett vanligt inslag i de här familjerna, situationer där kanske mamman blir slagen av pappan eller en sambo och barnet blir vittne till detta

Ordnar barngrupper

Projekt Vardagsstöd ordnar också gruppverksamhet för barn, den så kallade Detektivskolan som ska hjälpa barnen att bättre klara av olika situationer i vardagen. Barnen får lära sig vad regler är, utforska och känna igen egna och andras känslor, hantera ilska och träna sig på att lösa problem.

Majornas modell med vardagsstöd är ett av femton projekt som presenteras i katalogen ”Pengar som utvecklar”.

Bakom katalogen står länsstyrelserna i Västra Götaland, Stockholm och Skåne vill sprida goda exempel, underlätta kontakter mellan kommuner och inspirera till en fortsatt utveckling av alkohol- och drogförebyggande arbete.

”Pengar som utvecklar” visas på mässan ”Sverige mot narkotika” som pågår i Malmö den 20 och 21 november.