Social resursförvaltning blir gemensam huvudman. Efter flera års överläggningar står det nu klart att Göteborgs Stads sju korttidshem för barn och unga med särskilda behov, från 2016 flyttas över till social resursförvaltning. På onsdagen blev överenskommelsen formellt klar.

I Göteborg finns det idag sju korttidshem avsedda för barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar. Hemmen drivs av stadsdelarna för att avlasta barnens föräldrar under några dagar varje månad, men erbjuder också ett välkommet miljöombyte för barnen och ungdomarna.

De sju korttidshemmen finns idag i fem av Göteborgs tio stadsdelar. Antal och spridning har skiftat under årens lopp, men redan för flera år sedan väcktes idén om att det fanns fördelar med en samordning.

– Det har ibland varit svårt att kunna utnyttja platserna och göra förändringar efter brukarnas behov, säger Ingela Kraft som är planeringsledare i västra Göteborg och följt hela processen.

– Jag är jätteglad att sammanslagningen äntligen blir av. Nu kommer vi att bli mer flexibla. Alla korttidshem ska inte ha alla målgrupper, och alla hem ska inte ha alla åldrar.

Bättre resursanvändning
På de flesta boenden finns det fem till sex platser, och eftersom det i varje enskild stadsdel är ganska få barn och unga som ingår i målgruppen, har det ofta funnits en risk för nedläggning på grund av bristande underlag. Så sent som under 2014 lades ett korttidshem ner.

– Varje stadsdel har gjort det som varit bäst ur det egna perspektivet. Helhetsgreppet har saknats. Nu tror vi att vi kan använda resurserna bättre och skapa en bättre verksamhet för dem vi är till för, säger Ingela Johansson som är verksamhetschef på social resursförvaltning.

Ny ledningsorganisation
Totalt finns det 100 stödassistenter och stödpedagoger anställda på de sju korttidshemmen. Dessa fortsätter sitt arbete som tidigare, men kommer från och med 2016 att lyda under social resursförvaltning.

Däremot följer inte enhetschefer och administrativ personal med in i den nya organisationen.

– De stannar kvar i sina stadsdelar. Vi kommer att anställa en ny ledningsorganisation, men vi ser förstås gärna sökande med erfarenhet från den tidigare verksamheten, säger Ingela Johansson.

Samlad förmedlingsfunktion
En av de största fördelarna med nyordningen är att det kommer att finnas en samlad förmedlingsfunktion för socialsekreterarna. Istället för att tvingas ringa runt till flera korttidshem för att försöka hitta en bra lösning för brukarna, finns det från 2016 en förmedling med total överblick.

Sedan tidigare driver social resursförvaltning en lägerverksamhet som vänder sig till samma målgrupp som korttidshemmen.

– Det kommer att bli spännande att se hur våra olika verksamheter befruktar varandra och utvecklas tillsammans, säger Ingela Johansson.