Betydligt fler än i Stockholm och Malmö. Antalet missbrukare som tvångsvårdas enligt LVM-lagen är avsevärt högre i Göteborg än i både Stockholm och Malmö. ”LVM är en sista utväg för oss inom socialtjänst att bryta missbruket för personer som far väldigt illa. En orsak till Göteborgs höga siffror kan vara att regionens missbruksvård har för lite resurser”, säger Ingvor Gunnarsson, sektorschef i stadsdelen Centrum.

Läs också: I Göteborgs Stad kostar socialtjänsten 7,3 miljarder per år [2017-05-22]

Siffrorna är iögonfallande – förra året tvångsvårdades i Göteborg 91 personer enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Motsvarande siffra för Stockholm och Malmö var 43 respektive 20.

Om man ställer detta i relation till kommunernas befolkning innebär det att antalet tvångsvårdade per kommuninvånare i Göteborg var 3,5 gånger högre än i Stockholm, och 2,7 gånger högre än Malmö. Ungefär likadant har det sett ut åtminstone sedan 2012.

Vad beror då detta på?
– Det kan handla om många saker, till exempel hur bra vi är på att fånga upp personer som missbrukar. En annan sak som kan spela in är att andelen frivillig vård är större i Stockholm och Malmö. Men en viktig anledning är att vi i Göteborg påverkas av att många vårdplatser på sjukvårdens beroendeavdelningar är stängda. Vi vet också att beroendevården i Stockholm har större resurser än här, säger Ingvor Gunnarsson, sektorschef i stadsdelsförvaltningen Centrum.

Eftersom Göteborgs Stads socialtjänst och Västra Götalandsregionens sjukvård delar på ansvaret för att ta hand om missbrukare innebär vårdens bristande resurser att en större del av ansvaret skjuts över på staden. Det ger i sin tur fler omhändertaganden enligt LVM, som utreds av socialtjänsten och beslutas av förvaltningsrätten.

– Om inte den ena delen funkar ökar ansvaret för den andra. Vi påtalade detta för sjukvården redan 2014 eftersom antalet tvångsvårdade då ökade kraftigt samtidigt som de stängde platser på missbruksavdelningar.

”En framgång”
Enligt Ingvor Gunnarsson sker dock framsteg i samarbetet mellan region och kommun. Som exempel nämner hon ett nytt avtal som öppnar för att regionen nu i vissa fall kan stå för delar av kostnaden för medicinsk omvårdnad när Göteborgs Stad beslutar om sluten vård för exempelvis missbrukare men också andra grupper.

– Det är en framgång, och vi har också en ständigt pågående diskussion med vården. Det finns också ett förslag om att tillsammans starta ett gemensamt korttidsboende för personer med missbruk och samsjuklighet.

Större benägenhet att utreda
En annan möjlig anledning till det höga antalet tvångsvårdade i Göteborg är enligt Ingvor Gunnarsson att det troligen finns en kultur av ”hellre en LVM för mycket än en för lite”, sedan en tjänsteman i Göteborgs Stad 2009 dömdes för tjänstefel efter att inte ha gjort en LVM-utredning av en person som sedan dog.

– Jag tror att det sedan dess finns en större benägenhet att utreda här, vilket i grunden är positivt. LVM är ju en sista utväg för oss inom socialtjänsten att hjälpa människor som riskerar att förstöra sina liv. De som tvångsvårdas är i ett oerhört dåligt skick, både somatiskt och själsligt. Missbruk är ju väldigt ofta en form av självmedicinering av andra psykiska problem, som ADHD.

7758.jpg

Källa: Stadsledningskontoret