Göteborgs Stads brottsofferjour för unga har under sitt första halvår träffat närmare 100 ungdomar som utsatts för brott och tagit emot 200 samtal på sin jourtelefon. De vanligaste brotten är misshandel och olaga hot. Behovet av stöd och hjälp är stort bland unga brottsoffer. På bara ett halvår har Stödcentrum för unga brottsoffer tagit emot över 200 samtal på sin jourtelefon. Dessutom har de träffat nästan 100 unga göteborgare som själva har varit utsatta för brott. Oftast har de råkat ut för misshandel eller olaga hot.

Stödcentrum för unga brottsoffer har funnits sedan augusti i förra året. Verksamheten finns framför allt till för ungdomar som är under 23 år, bosatta Göteborg och som själva har blivit utsatta för brott. Men även anhöriga och vittnen kan vända sig hit för råd och hjälp.– Majoriteten av de ungdomar vi har kontakt med kommer hit via polisen. När vi fått en kopia på polisrapporten tar vi kontakt med brottsoffret per telefon eller så skickar vi ett brev. Men det går bra att komma även om man inte har polisanmält brottet, berättar Torgny Sjögren på Stödcentrum för unga brottsoffer.Misshandel ett vanligt brottNu har stödcentrat tagit fram statistik över de kontakter som tagits sedan starten för ungefär ett halvår sedan. Siffrorna visar att nästan hälften av de ungdomar som stödcentrat hjälper har råkat ut för misshandel. Näst vanligaste brottet är olaga hot. Om det beror på att det är brott som förekommer oftare än andra eller om det bara är vanligare bland de ungdomar som söker sig till stödcentrat är svårt att svara på.– Personligen tror jag att misshandel är ett vanligt brott bland ungdomar. Många av de vi har haft kontakt med har råkat illa ut under skoltid, på skolan eller i närheten av den, säger Torgny Sjögren. Andra brott som ungdomarna har utsatts för är rån, våldtäkt, ofredande, stöld och utpressning.Lika många killar som tjejerTidigare misstänkte Torgny Sjögren och hans kollegor att det skulle komma fler tjejer än killar till mottagningen. – Vi trodde att tjejer i högre grad skulle vara benägna att söka hjälp, men så är det inte. Det är ungefär lika många killar och tjejer som kommer hit, säger han. Anhöriga ringer för rådTill jourtelefonen är det däremot många föräldrar som ringer. De står för en femtedel av alla samtal.– Ett tiotal anhöriga har vi även träffat på mottagningen. Men det är betydligt fler som ringer och behöver prata. Ofta räcker det med ett långt samtal där de kan få rådgivning. Bland annat om hur de ska förhålla sig när deras barn blivit utsatt eller när de tycker att skolan inte tar sitt ansvar, säger Torgny Sjögren. Camilla Adolfsson