I mer än vart tionde fall tackar föräldrarna nej till erbjudande om förskoleplats trots att de köat mer än fyra månader. Det visar ett nytt sätt att redovisa kön till förskoleverksamheten som Göteborgs Stad börjat med.

Den sista oktober stod 829 barn i kö till barnomsorg i Göteborg. 582 av dessa har stått i kön i mer än fyra månader. Den nya redovisningen visar att 72 av dessa 582, det vill säga drygt var tionde, har erbjudits en ledig plats i stadsdelen men ändå tackat nej.

De 72 som tackat nej har erbjudits en så kallad skälig plats. Det varierar något mellan stadsdelarna vad som menas med en skälig plats. Det rör sig om platser på förskolor och familjedaghem som bland annat kanske inte är familjens förstahandsval eller förskolor och familjedaghem som föräldrarna inte satt upp sitt barn i kö till, men där det uppstått en ledig plats. Dessa förskoleplatser som erbjuds finns alltid inom stadsdelen även om de kan ligga lite sämre till för familjen.

Erbjuds plats utan att ha sökt

– Det finns tomma platser om föräldrar kan tänka sig att ta en plats inom lite större område i stadsdelen. Nu går vi också ut och erbjuder platser på förskolor och familjedaghem som föräldrarna inte satt upp sina barn i kö till, säger Madeleine Lundstedt, som ansvarar för förskolefrågor på stadskansliet.

För att en förskoleplats ska anses skälig ska det vara ett rimligt alternativ för familjen. Det är stadsdelen som avgör vad som bedöms vara skäligt. Om familjen nappar på en sådan ledig plats kan de ändå stå kvar i kön.

Tackar ofta ja

– De som är i akut behov tackar oftast ja. De står ändå kvar i kön till sitt förstahandsval om familjen så önskar och får lov att byta förskola eller familjedaghem när det blir en ledig plats där, säger Madeleine Lundstedt.

Det är första månaden som redovisningen av nej-tack till skäliga platser görs. Madeleine Lundstedt tror att siffran kommer att stiga ytterligare när det gått några månader.

Göteborgs Stad har fått mycket kritik för långa köer till förskolan. Enligt lagen ska ingen behöva vänta längre än fyra månader på en plats.