Lyckad satsning på förbättrad vård. Göteborgs Stad kommer att få prestationsersättning för arbetet med förbättrad vård i livets slutskede. Detta tack vare ett lyckat samarbete mellan primärvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Stad.

Som enda storstadsregion i landet har Göteborgsområdet uppnått målet för den nationella satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” för vård av patienter i livets slutskede, även kallad palliativ vård .

– Vi har jobbat hårt för att öka antalet registreringar i Svenska Palliativregistret. Genom att registrera dödsfall i Palliativregistret säkerställer vi en bra vård sista tiden i livet, samtidigt som vi kvalitetsutvecklar verksamheten, säger Susanne Landhage, projektledare för sammanhållen vård och omsorg i Göteborgs Stad.

När satsningen startade 2011 registrerades 47,2 procent av alla dödsfall på sjukhusen och inom äldreomsorgen i kommunen. Nu har en täckningsgrad på 71,5 procent nåtts.

– Registreringarna i Palliativregistret kan följas löpande, vilket gör att vi snabbt ser inom vilka områden vi går framåt och vilka områden man behöver arbeta med förbättringar, säger Susanne Landhage.

Samarbete avgörande för framgång
I Göteborg har man, förutom att öka antalet registreringar, åstadkommit en förbättrad vårdkvalitet med 5,5 procent. För detta kommer kommunen att få prestationsersättning till fortsatt utveckling och förbättring av den palliativa vården. Besked om exakt hur stor summan blir får vi veta i december, men det handlar om miljonbelopp.

Göteborgs Stad har ett nära samarbete med Härryda kommun, Mölndals stad, Partille kommun, Öckerö kommun, privat och offentlig primärvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Exempelvis har man tagit fram gemensamma riktlinjer och genomfört flera gemensamma utbildningar i palliativ vård för personal både från kommun och sjukhus.

Viktigast är brytpunktssamtal
En helt avgörande faktor för att kunna planera för god palliativ vård är att läkaren från primärvården eller sjukhuset håller ett brytpunktssamtal med patienten. Det är ett samtal där man informerar om att patienten befinner sig i livets slutskede och tar reda på patientens önskemål för den sista tiden.

För att få fler läkare att våga hålla detta samtal tog Maria Taranger, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, initiativ till att göra en inspirations- och undervisningsfilm kallad ”Brytpunktssamtalet”. Filmen blev klar i december 2013 och ligger på Vimeo för att så många som möjligt ska kunna ta del av den. I dagsläget har filmen visats över 7 000 gånger.