"Ungdomar har rätt till en drogfri miljö". På mottagningen Mini-Maria märker man av en ökad användning av nya substanser, som till exempel lustgas, men fortfarande är cannabis den vanligaste drogen. Nu arrangerar mottagningen Mariadagen för att sprida kunskap till professionella om unga och droger.

– Ungdomar har rätt till en drogfri miljö och vi vuxna har skyldighet att försöka ge dem det.

Det säger Rickard Larsson som är socionom och samordnare på Mini-Maria på Hisingen.

Mini-Maria är en mottagning för ungdomar och unga vuxna som har problem eller frågor som rör alkohol och droger. I Göteborg finns tre mottagningar som ger råd, stöd och behandling genom bland annat samtal, föräldrakurser, (gruppsamtal) och online-stöd.

En viktig del av verksamheten är att stötta ungdomarnas anhöriga.

– Vi vuxna behöver stöd för att kunna stödja och de anhörigas roll är oerhört viktig. Under mina år på Mini-maria har jag otaliga gånger fått uppleva att det som i slutändan motiverar en ung människa att sluta med droger är föräldrarna. De vill inte ”göra mamma ledsen” och att föräldrarna ska vara stolta.

Obekymrad inställning till Cannabis

I sitt arbete märker Rickard Larsson nya trender i droganvändandet. Just nu är det mycket lustgas. Men det är framför allt cannabis som dominerar unga människors drogbruk.

– Många unga har idag en obekymrad inställning till cannabis och det sociala trycket har förändrats. Även om man själv väljer att inte använda drogen är det inte något man ifrågasätter, alla får gör som de vill. Det skett en normalisering kring drogen där diskussionen om legaliseringen bidrar till den utvecklingen, säger han.

Det är inte alltid lätt att prata med unga om deras droganvändning. Det märks bland annat på de föräldrar som, trots att deras barn kanske inte använder droger, söker sig till Mini-Marias föräldrautbildning för att få kunskap och hjälp med hur de ska prata med sina barn om droger.

I år har Rickard Larsson och hans kollegor på Mini-Maria även startat Mariadagen 28 februari då de bjuder in professionella för att dela med sig av sina erfarenheter från mottagningen.

– Vi märker att många tycker det är ett svårt område och med Mariadagen hoppas vi kunna bidra med kunskap och inspiration att våga arbeta med de här frågorna.

Vad är ditt bästa råd? Hur kan vi prata med unga vars droganvändning oroar?

– Berätta vad du ser, inte vad du tror. Annars blir det lätt att du hamnar i en dömande sits där ni anklagar och försvarar likt en rättegångssituation. Berätta i stället vad du ser och känner, det är inget som behöver motbevisas. Prata med värme, det är viktigt. Då blir samtalet i sig ett uttryck för omtanke, säger Rickard Larsson.

Mini-Maria Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Sahlgrenska universitetssjukhuset.