Drogberoende och sexvanor hänger ihop. Från och med 20 december finns Mini-Maria Nordost i nya lokaler i hus B2 på Gamlestadsvägen 4. Hit kan ungdomar med narkotika- eller alkoholberoende vända sig för att få hjälp och stöd. Flytten innebär att Mini-Maria Nordost återigen delar lokaler med ungdomsmottagningen Gamlestaden.

Sedan 1999 har Mini-Maria Nordost huserat ihop med ungdomsmottagningen Gamlestaden på Brahegatan. Men i takt med att verksamheterna successivt utökades med nya tjänster blev lokalerna för små.

– I samband med en omorganisation 2007 ökade trångboddheten. Vi blev fler, bland annat anställdes en psykolog och läkarsekreterare. Dessutom fick vi fler läkartimmar som innebar att vi behövde mer plats, säger Alex Rezaei.

Mottagningarna flyttade isär
De tre huvudmännen, Västra Götalandsregionen, social resursförvaltning och SDF Östra Göteborg, började se sig om efter nya lokaler och i juni 2010 gick ungdomsmottagningens flyttlass till Gamlestadsvägen 4.

Tanken har hela tiden varit att Mini-Maria Nordost ska komma efter, men det har alltså dröjt tills nu.

– Det beror framförallt på att det har krävts en omfattande ombyggnation av våra lokaler. Nu får vi ändamålsenliga, luftiga och fräscha lokaler med kontor, undersökningsrum och grupprum, säger Alex Rezaei.

Samarbetar med barnmorskor
Både Mini-Maria Nordost och ungdomsmottagningen har delvis samma målgrupp. Mini-Maria Nordost vänder sig till unga upp till 21 år och ungdomsmottagningen upp till 24.

– Vi har alltid haft ett tätt samarbete, ofta samspelar missbruk med sexuellt riskbeteende. Sedan ett år tillbaka har vi en barnmorska med i vårt team, som en del av projektet RUG, Riskutsatta grupper. Men vi behöver även den snabba tillgängligheten till ungdomsmottagningen som ett komplement, säger Alex Rezaei.

Granne med BUP
På Gamlestadsvägen 4 får Mini-Maria Nordost ytterligare en samarbetspartner. På våningen ovanför huserar BUP, barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen.

– Närheten är en stor fördel. Vi har en hel del kontakt med BUP, och nu behöver vi bara gå upp en trappa, säger Alex.

Trots flyttbestyren håller Mini-Maria Nordost mottagningen öppen.

– Absolut. Vi är tillgängliga för telefonsamtal och drop-in-besök, säger Alex Rezaei.