”De flesta tackar ja till att delta”. Storstadssatsningen Trestad försöker på olika sätt begränsa cannabismissbruket bland unga under 25 år. Som en del av projektet granskas nu samtalsbehandlingen i Göteborg. Studien väntas ligga klar om två år.

Det var i april 2012 som Russell Turner och Torbjörn Forkby på Forskning och Utveckling i Väst / Göteborgsregionens kommunalförbund, i samarbete med behandlingsenheten, inledde arbetet med en forskningsstudie. En treårig studie med målet att försöka förbättra behandlingen för personer som röker cannabis.

En tredjedel är kvinnor
Efter att först ha lagt grunden för sin studie påbörjade Turner och Forkby under hösten ett omfattande enkät- och intervjuarbete.

– Våra klienter fyller i en enkät när de börjar sin behandling – sedan ytterligare en gång efter tio veckors behandling, och till sist även efter att de avslutat sin behandling, säger socionomen Susanne Haglund som tillsammans med sina kollegor länge efterlyst forskning kring behandlingsarbetet.

I studien ingår klienter som är äldre än 20 år. De tre enheterna i Göteborg har under våren totalt 91 personer mellan 20 och 25 år i samtalsbehandling för cannabismissbruk. En tredjedel av dem är kvinnor.

Alla är anonyma
– Många av dem har kommit i sällskap med oroliga föräldrar. Andra har fått tips av kompisar om att det finns hjälp att få, säger Susanne Haglund som inledningsvis trodde att det skulle kunna bli svårt att få klienterna att medverka i studien:

– Men de allra flesta tackar ja. De tycker det är roligt att någon intresserar sig för vad de tycker, och att deras erfarenheter kan komma till nytta. Alla är förstås anonyma – det är viktigt.

Förutom att klienterna svarar på frågor, både skriftligen och muntligen, genomförs också intervjuer med samtalsbehandlarna.

Första delrapporten kommer i höst
Intresset för forskningsstudien är stort. Hur stor roll har till exempel relationen till behandlaren? Vad betyder arbetet med familjen och anhöriga?

– Det mest intressanta är att få veta vad klienterna själva tycker är verksamt. Att få höra vad vi gör bra, och vad vi kanske behöver ändra på, säger Susanne Haglund.

Redan i höst kommer samtalsbehandlarna på stadens tre enheter att få en första delrapport, och i april 2015 väntas forskningsrapporten ligga klar.