Har du väntat på behandling ett år eller längre? Nytt för i år är att patienter kan vända dig till Västra Götalandsregionens kökansli som hjälper till att hitta vårdgivare med kortare väntetider.

Om din klinik inte klarar av att ge en behandling inom rimlig tid har du rätt till alternativ vårdgivare, antingen inom Västra Götalandsregionen eller i annan del av landet.

Behandlingsgarantin gäller behandlingar/operationer inom följande områden: allmän kirurgi, ortopedi, reumatologi, urologi, gynekologi, hörselrehabilitering och ögonsjukvård.

Vill du utnyttja behandlingsgaranti, kan du vända dig till din klinik eller mottagning som i sin tur kontaktar kökansliet.