Nytt format på Eriksberg. Gratis miniseminarier med speakers corner och en utställning öppen för alla. Det konceptet är nytt för Mötesplats Funktionshinder, när den populära träffpunkten i år flyttar över älven, till Eriksberg.

Mötesplats Funktionshinder är till för alla som arbetar med eller är berörda av funktionshinder. Den arrangeras nu i Göteborg för femte gången, 17 – 18 april. Och i ett nytt format.

– Tidigare har vi varit på ett hotell i Göteborg, men vuxit ur det. Så nu testar vi att vara i Eriksbergshallen, säger Nicholas Singleton, projektledare vid GR.

Större lokaler
De betydligt större lokalerna gör det möjligt att bjuda in allmänheten – brukare, anhöriga, studenter och andra intresserade – på ett helt annat sätt än tidigare.

– Nu blir det som två olika arrangemang, dels föreläsningsprogrammet för de yrkesverksamma, där kommunerna har ett visst antal biljetter till personal och chefer.

– Och dels utställningsdelen, med 40 utställare, speakers corner och miniseminarier som är helt gratis och öppet för alla intresserade att besöka, berättar Nicholas Singleton.

Till den öppna delen väntar han sig många brukare och deras familjer men också studerande på till exempel barn och fritids-, samt vård och omsorgsutbildningar på gymnasier.

FO från Stockholm
– Vi har fått en del samtal från folk som undrar om det verkligen är sant, men så är det! Och vi hoppas att det ska slå väl ut, nu när vi har möjlighet att ta in många fler i utställningsdelen, säger Nicholas Singleton.

I den mer professionella delen är cirka 400 personer anmälda från de 13 medlemskommunerna i GR (Göteborgsregionen), varav cirka 200 från Göteborgs Stad. Här handlar seminarierna om bland annat föräldrautbildning, interaktiv design, att bo med LSS och gruppen unga vuxna.

Bland talarna märks Riita-Leena Karlsson, funktionshinderombudsman (FO) i Stockholms stad, samt Carl Söderholm, föreläsare på heltid inom neuropsykiatriska funktionshinder.

I den öppna delen finns 40 utställare, bland andra Dalheimers hus, dagliga verksamheter och aktivitetshus i Västra och Östra Göteborg och Västra Hisingen, Björkbackens rehabiliteringsenhet i Högsbo samt resurscentrat Eldorado i Kallebäck.

Studenter teckentolkar
Här finns också ett 40-tal miniseminarier under de två dagarna, där musikunderhållning varvas med information från utbildningar och statliga myndigheter. Från Göteborgs Stad medverkar bland andra hälsoprojektet Villa Söder, webbtidningen Aspekt samt BISAM, ett projekt för brukarinflytande.

Samtliga miniseminarier och ett par av de andra föreläsningarna teckentolkas av elever från teckentolksutbildningen vid Nordiska folkhögskolan i Kungälv.

– Det är första gången vi har teckentolkning och det är förstås en viktig förbättring för tillgängligheten, säger Nicholas Singleton.