Gratis och öppen för alla. En musikalisk föreläsning om psykisk ohälsa arrangeras på Dalheimers hus den 3 oktober. Då berättar läkaren Niklas Nygren och artisten Josefin Wikevand om sina egna erfarenheter. “Det känns som att vi kompletterar varandra bra, vi har olika angreppssätt att prata om eller beskriva psykisk ohälsa” säger Niklas Nygren.

Den 6 oktober är det den internationella anhörigdagen och inför den arrangerar Anhörigstödet i Göteborgs Stad “Tankar och toner om livet”. Niklas Nygren är specialistläkare i psykiatri och drabbades av ett akut utmattningssyndrom 2015. I sin föreläsning berättar han om vad som hände och om olika skumma symtom. Men också om hur han tog sig tillbaka, bland annat genom att vara i naturen och att meditera.

– Min arbetssituation var helt klart utlösande, men jag har också tittat djupare inom mig själv, varför drabbades jag och vilka beteenden har jag som bidrar till att jag lätt hamnar i en situation där jag ligger back på återhämtning.

En anhörigsjukdom

Många är drabbade av utmattningssyndrom och Niklas Nygren tycker att det i högsta grad även är en anhörigsjukdom.

– Jag tror att min föreläsning till viss del kan hjälpa till att visa hur ett utmattningssyndrom kan se ut, både för anhöriga och andra närstående. Det är ett tillstånd som kan vara svårt att förstå. Det är så lätt att föreslå lösningar utifrån sig själv, men det kanske inte är den vägen som behövs för den som är drabbad.

Betraktar sig som frisk

 Niklas Nygren betraktar sig själv som frisk i dag och jobbar halvtid som medicinskt ledningsansvarig läkare på en större vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning.

– Jag har kommit fram till att jag behöver leva mitt liv på ett annat sätt. Jag kommer aldrig kunna återgå till att arbeta på det sätt jag gjorde innan min krasch 2015. Det är inget som jag skulle vilja heller, säger han.

Erfarenheter blev föreställning

Musikalartisten Josefin Wikevand har skapat en musikalisk föreläsning/föreställning som hon turnerar med sedan premiären i Varberg förra hösten. I den berättar om hon sitt liv och sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa från ganska ung ålder fram till idag.

– Jag ville göra något konstruktivt av mina erfarenheter. Hur det har påverkat mig under min uppväxt och i min strävan framåt för att hitta min plats i livet. Hur jag gick in i väggen och fick börja ändra mitt eget mönster.

Är tabubelagt

 Anhörigperspektivet har också en stor del i Josefin Wikevands berättelse.

– Min mamma har också lidit av psykisk ohälsa och jag har varit anhörig sedan ung ålder. Psykisk ohälsa är väldigt tabubelagt och det finns så mycket skuld och skam, det gör att det är extra tufft att vara anhörig och man får ta ett stort ansvar. Det kanske har börjat öppnas upp nu och man pratar om det lite mer, säger hon.

”Tankar och toner om livet” arrangeras måndag 3 oktober klockan 18-20 på Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12. Det är gratis och öppet för alla. Anmäl dig här