Hälsosam musik när ord fattas. Med hjälp av musik kan känslor, tankar, kropp och själ få ett uttryck när orden inte finns eller räcker till. Musikterapi används inom allt från hälso- och sjukvård och psykiatri till skola och omsorg och har en alldeles egen dag den 15 november.

Att musik är terapeutiskt kan de flesta av oss skriva under på. Men att det även är en terapiform vet inte lika många om. För att uppmärksamma det är den 15 november sedan tre år tillbaka musikterapins dag.

På Eldorado, Göteborgs Stads aktivitets-, kunskaps- och kulturcentrum för personer med en grav intellektuell funktionsnedsättning, firar man dagen med öppet hus. Där kan man bland annat vara med och lyssna, känna och uppleva musik och vibrationer i Eldorados musikrum.

– Musikterapi skiljer sig från annan musikalisk utövning genom att man använder musik för icke musikaliska mål. Istället är det ett verktyg för bättre hälsa, säger Linn Johnels som är musikterapeut och pedagog på Eldorado.

Musiken som språk
Hon jobbar med personer med en grav intellektuell funktionsnedsättning och för dem kan musiken vara ett sätt att kommunicera. Den erbjuder ett språk när orden inte finns. Musiken är också kontaktskapande och ger sinnesstimulans som kan bidra till en höjd livskvalitet.

– Vi brukar säga att den kan ge ett bättre här och nu.

Linn menar att vi alla i någon mån använder musik för att påverka hur vi mår och vår sinnesstämning. Den finns med i många mänskliga sammanhang. Från att vi städar och lagar mat till när vi föds, gifter oss och begravs.

– Vi känner, gråter och skrattar till musik, säger Linn Johnels.

Musikterapins dag firas i hela Europa och instiftades av det europeiska förbundet för musikterapi EMTC.