Samarbetar för lösning. Bemanningsläget inom förvaltningen för funktionsstöd är mycket ansträngt och innebär att vissa uppgifter måste bortprioriteras. På några enheter är frånvaron så hög som 50 procent. ”Vi jobbar för högtryck för att hitta en lösning”, säger förvaltningsdirektören Camilla Blomqvist.

Camilla Blomqvist, förvaltningsdirektör.

Bemanningsbortfallet på förvaltningen för funktionsstöd är det mest ansträngda sedan pandemin startade.

– Det har förändrat sig snabbt i vår organisation. Under förra veckan fick vi en stor ökning av frånvaro. Den beror både på egen sjukdom, hushållskarantän och vård av sjukt barn. Många enheter beskriver en hög frånvaro. Den är 50 procent på någon enhet och 30 på en annan, säger Camilla Blomqvist.

Fritidsaktiviteter prioriteras bort

Förvaltningen för funktionsstöd ansvarar för olika former av LSS-insatser för 3 900 göteborgare, daglig verksamhet för 1 800 göteborgare, boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, och bostäder med särskild service.

– Allt som är biståndsbedömt försöker vi hålla igång. Men vi gör en prioritering av arbetsuppgifter. I dagsläget prioriteras bland annat fritidsaktiviteter bort för att vi ska kunna tillgodose basbehoven som att hjälpa till med påklädning till exempel.

Camilla Blomqvist beskriver att situationen är unik och något de tidigare inte varit med om.

– Men vi har förberett oss för det här och vi ser att det är en begränsad period. Det drabbar enskilda och det beklagar vi, men så fort vi har möjlighet återgår vi till det normala. Situationen är likadan som i hela samhället där många har svårt att leva sitt dagliga liv med bland annat fritidsaktiviteter och där förskolor är nedstängda.

För dialog med arbetsmarknad och vuxenutbildning

Förvaltningen jobbar också för högtryck för att kunna förbättra bemanningssituationen så snart som möjligt. En dialog pågår med arbetsmarknad och vuxenutbildningen och med volontärverksamheter.

– Det finns ingen konkret lösning än men det kan handla om studenter på väg ut i praktik som skulle kunna stötta oss.