Ställ frågor till politiker inför nämndmötet. Onsdagen 25 augusti från klockan 13.30 ordnar nämnden för funktionsstöd en trettio minuter lång digital frågestund. Då kan du ställa frågor till nämndens politiker om stöd till personer med funktionsnedsättning.

På frågestunden kan du ställa frågor till nämnden som rör stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Du kan även ställa frågor om de ärenden som nämnden ska fatta beslut om på sitt sammanträde.

På grund av smittspridningen kopplad till covid-19 hålls frågestunden på distans via systemet Microsoft Teams, och allt som behövs för att ansluta är en mejladress.

Övriga frågor som inte rör funktionsstöd hanteras av andra nämnder inom Göteborgs Stad.