Tre månader in på det nya året har drygt 100.000 göteborgare listat sig hos läkare eller på vårdcentraler. Det visar sig också att närsjukvården, som reformen kallas, lockar nya läkare till Göteborg.

Siffrorna visar också att det ser olika ut i stadsdelarna – framförallt är det tydligt att färre av de boende i nordöstra Göteborg har listat sig. I närsjukvården samverkar den offentliga primärvården och privatläkare, samtliga de privata läkare som ingick i det gamla husläkarsystemet har gått över till närsjukvården. Dessutom har elva ”nya” privata läkare gått in i närsjukvården.

– Läkare hör hela tiden av sig och just nu förs mycket intressanta diskussioner, säger Caterina Franceschi, (s) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Göteborgarna kommer absolut att märka att det kommer till nya läkare som man kan lista sig hos.

Privata vårdcentraler

Ett nytt inslag i Göteborg är de privatdrivna vårdcentralerna. I Tynnered är man igång sedan årsskiftet och i Billdal och Backaplan pågår förberedelserna för att öppna. Utöver de här tillskotten av läkare till närsjukvården har nämnden tecknat avtal med nio nya läkare som ännu inte gått in i närsjukvården, men som ändå ger service åt göteborgarna.

Den offentliga primärvården fick 2001 drygt åtta miljoner kronor av nämnden för att anställa läkare på nya tjänster där man har sökande.

Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg