”Vi har jobbat hårt för att minska smittan”. I mitten av maj fanns runt 300 brukare med covid-19 i Göteborgs Stads verksamheter. Nu är siffran nästan noll. ”Vi har jobbat hårt för att minska smittan. Nu förbereder vi oss för att snabbt kunna bromsa smittspridning om den skulle uppkomma”, säger Babbs Edberg, stadsdelsdirektör i Centrum och Majorna-Linné.

Det är just nu smittfritt på alla äldreboenden och i bostäder med särskilt service i Göteborgs Stad. De senaste två veckorna har en brukare som får hemtjänst smittats och på de särskilda enheterna, som vårdar personer som tidigare haft covid-19, får tre personer ännu omsorg.

– Vi är mycket lättade att samhällssmittan gått ner och att vi har kunnat få verksamheterna smittfria.  Vi har gjort vårt yttersta med allt ifrån besöksförbud, basala hygienrutiner, särskilda hemtjänstteam och inköp av skyddsutrustning, säger Babbs Edberg, stadsdelsdirektör i Centrum och Majorna-Linné.

”Mycket känslor och många frågor”

Uggledals äldreboeden i Billdal är ett av flera boenden som genomgått hela resan, från stor smittspridning till helt smittfritt. Undersköterskan Git Upper minns den första tiden som chockartad.

– Det var så mycket känslor och många frågor. Vi var rädda och oroliga både för oss själva och de gamla, säger hon.

Det som bidrog till osäkerheten var bland annat att informationen om vilken skyddsutrustning som skulle användas upplevdes som otydlig.

Totalt dog sex av de boende, fyra på den demensenhet där Git Upper jobbar och två på en annan enhet. Boendets övriga två enheter klarade sig helt från smitta.

Lena Lindström är enhetschef på Uggledalen och var under de två hektiska månaderna när smittan fanns på boendet, tillgänglig dygnet runt och stöttade.

– För mig handlade det om att skapa trygghet och stabilitet, både för de boende och personalen, säger hon.

Oförutsägbar höst väntar

Från den första tidens oro med mycket fokus på skyddsutrustning och bemanning blev det efter ett tag, trots allt, ändå en slags coronavardag.

– Vi var inte rädda längre, rutinerna fungerade, skyddsutrustning fanns på plats och de boende vande sig också, säger undersköterskan Sakine.

Ett plus var att sommarvikarierna kunde komma in tidigare än vanligt och var därmed insatta i arbetet när den ordinarie personalen började gå på semester.

Så efter en ovanlig sommar väntar nu en höst som känns oförutsägbar. För även om smittan är borta finns en oro – och beredskap – för att den kan komma tillbaka.

– Nu gäller det att hålla i, vi får inte tappa utan fortsätta jobba som vi gjort hela tiden med fokus på basala hygienrutiner, säger Lena Lindström.

 Vad händer om smittan skulle drabba boendet igen?

– Vi är mycket bättre rustade nu. Det skulle inte alls vara lika chockartat, säger Git Upper.

Sakine håller med.

– Nu har vi erfarenhet och vet vad vi ska göra.

Har levt i en coronabubbla

Pandemin har ställt det mesta på ända. Lena Lindström längtar efter att få ”ta tag i det vanliga”, det som hon och personalen skulle ägnat sig åt om inte allt varit annorlunda.

– Vi har varit inneslutna i en coronabubbla, allting annat som vi vill göra har kommit till korta, säger hon.

Ändå vågar ingen av dem tro på att det finns ett före och ett efter, att tillvaron blir som tidigare, innan pandemin.

– Det kommer att fortsätta, jag tror att vi får lära oss att leva på ett annat sätt, säger Git Upper.

Antal konstaterat smittade är på lägsta nivå sedan mätningarna började, totalt är det fyra personer som är smittade under vecka 35. Siffran 32 visar antalet misstänkt smittade.