Eftermiddagsprogram i Centrum. Föreläsning om det svåra med att sätta gränser, fika och musikunderhållning. Det är några av inslagen när Anhörigstöd i Centrum uppmärksammar alla anhöriga genom att fira nationella anhörigdagen den 6 oktober.

Sedan 2005 uppmärksammas den nationella anhörigdagen i hela landet. I Göteborg finns numera anhörigstöd i alla stadsdelar och på flera håll uppmärksammas även anhörigdagen.

− Tanken är att uppmärksamma de anhörigas insatser. Alla är vi anhöriga på något sätt, även om inte alla behöver samma stöd, säger Mirja Välipakka, anhörigsamordnare i Centrum.

På Anhörigcenter i stadsdelen Centrum firas dagen genom ett späckat eftermiddagsprogram. Det blir tal av stadsdelens nämndordförande Anna Sibinska, musikunderhållning samt anhörigas egna berättelser i form av dikter och andra bidrag.

Dilemmat med gränssättningar
Avslutande programpunkt är en föreläsning med diakonen Pia Danielsson.

− Hon har flera års erfarenhet av arbete kring psykisk ohälsa och ska prata på temat ”Är det egoistiskt att säga nej?”. Det handlar om anhörigas dilemma med gränssättningar, säger Mirja Välipakka.

Anhörigstöd i Centrum riktar sig till alla anhöriga som stöttar en närstående oavsett ålder och relation – allt från makar och barn till vänner och grannar är välkomna. Här ges information, råd och stöd och man kan vid behov även bli lotsad till andra typer av verksamheter.