Illustration: Pixabay

På boenden och mötesplatser. Nu startar vaccinationen av personer i hemlöshet. Ett mobilt team från sjukvården kommer att erbjuda vaccinationer på plats på Göteborgs Stads sociala boenden samt på andra platser där personer i hemlöshet vistas.

Personer i hemlöshet ingår i den grupp som Folkhälsomyndigheten kallar socialt utsatta grupper och som prioriteras i fas 3 av vaccinationen. En arbetsgrupp med representanter från Västra Götalandsregionen, idéburen sektor och Göteborgs Stad har under våren planerat för hur man bäst når de hemlösa och andra svårnådda grupper och hur vaccinationen ska gå till.

Mobilt team erbjuder vaccination

Nu är det klart att ett mobilt team från Sahlgrenska universitetssjukhuset kommer att erbjuda vaccination på plats på stadens sociala boenden och andra platser där hemlösa vistas, som i den idéburna sektorns verksamheter. Vaccinationen startar på två av socialförvaltningen Sydvästs boenden inom kort.

– Vi räknar då med att kunna vaccinera ett trettiotal personer och dra lärdomar för det fortsatta arbetet framåt. Som vad vi behöver förbereda inför vaccinationstillfällena och hur många som kan vaccineras på en viss tid, säger Jenny Martinsson på Center mot hemlöshet.

Vaccinationerna fortsätter sedan under resten av våren och sommaren. Både på plats på boenden och mötesplatser för hemlösa, men också via ordinarie vårdcentral.

– Brukarnas behov och förutsättningar får styra. Det viktiga är att så många som möjligt nu ska få chansen att vaccinera sig, säger Jenny Martinsson.

Information till brukarna

Personalen på stadens sociala boenden ska nu börja informera brukarna, svara på frågor och förbereda inför vaccinationerna.

–  Alla behöver få veta att vaccination mot covid-19 är gratis och frivilligt, säger Jenny Martinsson.