Göteborg har nu sex centra för information och råd om hälsa, det senaste är Hälsoteket i Kortedala, som startade i februari. Det innebär att samtliga göteborgare nu har ett Hälsotek, en Hälsodisk eller Hälsolots i sin närhet.

Hälsoteket i Väster, till exempel, ligger i Frölunda Kulturhus, men ger service åt göteborgare i alla stadsdelar i väster.

– Oavsett vilken stadsdel man bor i, tillhör man ett upptagningsområde för det här hälsofrämjande och förebyggande arbetet, även om ingen stadsdel har ett alldeles eget hälsotek, säger Madeleine Högenberg, samordnare för Hälsolots i Centrum, Linnéstaden och Majorna.

Träning och självhjälpsgrupper

Nytillskottet Kortedala startade 5 februari och slogs då ihop med Hälsoteket i Bergsjön som redan varit igång i två år.

– Nu har vi ambulerande verksamhet främst på fyra ställen – Geråshallen och Sandeklevshallen i Bergsjön, biblioteket på Kortedala Torg och vårdcentralen Spinnaren, eftersom vi har ett samarbete med primärvården, berättar Anna Polensky, hälsosamordnare i Kortedala.

– Men vi har även till exempel träning med sjukgymnast och självhjälpsgrupper. Och den 1 juni får vi en ny heltidstjänst, då ska vi utöka med mer aktiviteter.

Babymassage och stresshantering

Det finns alltså tre olika namn på hälsoställena, vilket kan verka förvirrande. Men det har sina skäl. Hälsolotsen skiljer sig från Hälsotek och Hälsodisk på så sätt att den oftast ”lotsar vidare” till redan befintlig verksamhet av olika slag.

– Hälsoteken och Hälsodisken har skapat nya, egna platser för hälsoarbetet, dit man kan gå på kurser, föreläsningar, motionspass med mera. Hälsolots verksamhet finns istället på flera olika ställen och satsar mer på samverkan med till exempel frivilligcentraler, stadsdelsbibliotek och församlingar, berättar Madeleine Högenberg.

Hälsolotsen har också satsat extra på sin hemsida, med lokal hälsoinformation och ett kalendarium över kurser och föreläsningar. Det handlar om allt från babymassage och andning som friskvård till stresshantering och livscoachning.

– Det har vi gjort eftersom befolkningen i Centrum, Linnéstaden och Majorna generellt sett är högutbildad och de flesta är vana att söka information på Internet, säger Madeleine Högenberg.

Olika behov i olika stadsdelar

I övrigt är verksamheten ganska snarlik på de sex ställena, även om den varierar utifrån hur det ser ut i stadsdelarna vad gäller åldersfördelning, arbetslöshet och ohälsa.

– Människor i de olika stadsdelarna har i viss mån olika behov. Inom Hälsolots arbetar vi med fokus på psykisk hälsa, eftersom det är ett stort problem i våra stadsdelar, medan Angered och Bergsjön/Kortedala arbetar mycket med fysisk hälsa, till exempel kost, motion och tobak, säger Madeleine Högenberg.

– Men gemensamt för oss alla är att vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar för befolkningen i respektive stadsdel att ta hand om sin hälsa.

Fotnot:
Hälsoställena finansieras av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.