Frivilligt att välja. Den som har beslut om hemtjänst kan från 1 februari välja vilken utförare som ska ge hjälp och stöd. Utföraren kan vara Göteborgs Stads hemtjänst eller en privat utförare.

– Valfriheten gäller alla som har hemtjänst i Göteborg oavsett ålder, omkring 9000 personer. Det är frivilligt att välja. För den som inte kan eller vill välja fortsätter Göteborgs Stads hemtjänst att ge hjälp och stöd, säger Gisela Askne, projektledare för införandet av valfrihetssystem i hemtjänsten.

Samma krav oavsett utförare
Kommunfullmäktige har beslutat om de krav som gäller för att en privat utförare ska bli godkänd att utföra hemtjänst. Samma krav ställs också på Göteborgs Stads hemtjänst.

Valfriheten omfattar hemtjänst dagtid och kvällstid mellan klockan 06.00 och 23.30. Den som förutom hemtjänst också har beslut om ledsagning och/eller avlösning enligt socialtjänstlagen kan välja samma utförare för dessa insatser.

Hemtjänst på natten mellan klockan 23.30 och 06.00 utförs alltid av Göteborgs Stad. För den som har trygghetslarm och behöver hjälp får Göteborgs Stad alltid larmet och åker hem till den som larmar även om personen valt en privat utförare av sin hemtjänst.

Sju privata utförare hittills
Göteborg har delats in i 35 geografiska så kallade LOV-områden. Privata utförare har valt vilka av dessa de vill verka i från start, de kan också ändra områden under kontraktstiden.

– Nu från start har vi sju privata utförare och de finns i olika delar av Göteborg. Vilka utförare som finns att välja mellan skiljer sig mellan olika geografiska områden och kommer troligtvis att variera över tid. I de flesta områden finns det i dagsläget en privat utförare att välja. I stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo finns tre privata utförare och i Angered och delar av Centrum finns två privata utförare, säger Gisela Askne.

Men det finns i nuläget inte privata utförare i alla delar av Göteborg. Det handlar om cirka 750 personer som i februari inte kommer att kunna välja en privat utförare. Information har skickats till dessa personer och de kommer att få ny information när det finns godkända utförare där de bor.

Aktuell information om godkända utförare finns på goteborg.se/valjahemtjanst