Frivillig tillsyn för att slippa bli störd. Att bli väckt mitt i natten av att någon kliver in i ens hem kan skrämma vem som helst, även om syftet är gott. Många kan även uppleva det störande att få hembesök vissa tider på dagen. Därför inför nu hemtjänsten i Göteborgs Stad trygghetskamera, alltså tillsyn via webbkamera, som ett alternativ för den som inte vill få nattsömnen eller sin dag störd. ”Mindre integritetskränkande än hembesök”, enligt flera brukare som har testat.

– Ja, det kan verka lite motsägelsefullt om man tänker på hur debatten om kameror i samhället annars brukar gå, men under testperioden har det visat sig att det är de brukare som har stor personlig integritet som varit mest pigga på att ha få tillsyn via webbkamera istället för att få hembesök. I ett fall har en person till och med sagt att om hon inte kan få tillsyn via webbkamera då får det helt enkelt vara, säger Max Domaradzki, som är projektledare för att införa tjänsten Trygghetskamera i hemtjänsten i Göteborg.

Har provats i tre stadsdelar
Under tre månader har brukare i Angered, Norra Hisingen och Örgryte-Härlanda testat att ha tillsyn på distans via en webbkamera hemma, istället för de traditionella hembesöken av hemtjänsten. I dagsläget har 15 personer tjänsten.

– Personal i hemtjänsten har länge vittnat om att flera av brukarna de besökte var lättväckta och att tillsynen istället ledde till ökad oro, svårigheter att somna om och med det en ökad fallrisk, säger Max Domaradzki, som kan konstatera att testperioden med det nya alternativet har varit lyckad.

Säkerheten säkerställd
– Det har varit väldigt lärorikt för hela Göteborgs Stad. Brukarna är nöjda och vi har hittat bra rutiner för att säkerställa säkerheten. Användandet av den här typen av lösningar är hårt reglerat av Datainspektionen, för att förhindra att obehöriga kan ta sig in i de skyddade systemen, och det har vi säkerställt fullt ut, säger Max Domaradzki.

Med en personlig inloggning kan särskilt utbildad personal på Trygghetsjouren i Majorna-Linné utföra tillsynen hemma hos de brukare som önskat använda sig av systemet. ”Titt in-tillsynen” sker då i cirka 30 sekunder och kan endast göras vid de tillfällen som brukaren har kommit överens om med biståndshandläggaren.

Övrig tid är kameran helt avstängd och låst, det skapas inget bild-, ljud- eller filmmaterial och det enda som bevaras är loggtiderna för när, hur länge och vem som gjort tillsynen. Om användaren inte är synlig vid titt in-ögonblicket finns klara åtgärdsrutiner och vid eventuella problem med kameran eller om användaren ramlat görs ett hembesök omgående.

Tror på 50 vid årsskiftet
– System med trygghetskameror finns redan i ett tiotal kommuner i landet, till exempel Malmö, Västerås, Varberg och Lerum, som alla har väldigt positiva erfarenheter. Däremot har det tagit olika lång tid hos dem att få genomslag för tjänsten, så det är svårt för oss att göra en prognos, men vi hoppas att vi har omkring 50 intresserade användare i slutet av det här året för att därefter bygga vidare, säger Max Domaradzki.

Med tanke på att det idag finns runt 10 000 personer i Göteborg som har trygghetslarm så är det ju en ganska modest målsättning, samtidigt som det också säger något om den nyttoeffektpotential som ligger i den nya tjänsten.

– Till en början för trygghetskamerorna med sig en del investeringskostnader, men på sikt innebär det väsentliga nyttoeffekter. Och detta ska helt och hållet återinvesteras i personalen, som istället för en massa resor fram och tillbaka kan ägna tiden hos de brukare som verkligen behöver hjälp, säger Max Domaradzki.