Fler kan ge sin syn på stöd och service. Tecken som stöd och samtalsmatta är två av metoderna i brukarrevisionens nya bok om alternativa sätt att kommunicera. Boken ska användas av dem som intervjuar brukare om hur de upplever stöd och service de får av Göteborgs Stads verksamheter.

– Det här betyder att brukare som kommunicerar på annat sätt än med tal kan göra sin röst hörd och verksamheterna får reda på deras synpunkter. Det är ett stort steg då den här gruppen i så stor utsträckning använder sig av stadens stöd och service, säger Christina Norman från brukarrevisionen vid social resursförvaltning.

Framtagen med stöd från Arvsfonden
Göteborgs Stad har arbetat med brukarrevision sedan 2008. Det är en modell där personer som själva använder sig av kommunal service intervjuar andra brukare om hur de ser på det stöd de får, med fokus på bemötande, inflytande och delaktighet.

– Många brukare som vi pratat med tycker att det är en trygghet att bli intervjuad av någon som har erfarenhet av samma situation, säger Christina Norman.

Fram till nyligen har det varit svårt att samla in synpunkter från brukare utan tal, men med pengar från Arvsfonden har nu metodboken Alternativ och kompletterande kommunikation i brukarrevisioner arbetats fram.

Söker fler som vill bli brukarrevisorer
Boken tar upp olika sätt att stärka den verbala kommunikationen, dels med tecken, dels med samtalsmatta, där man arbetar med bilder.

– Jag hoppas i förlängningen på att all personal som arbetar med den här målgruppen ska få möjlighet att läsa boken och lära sig mer om alternativa kommunikationssätt, säger Christina Norman.

Brukarrevisionsteamen består dels av brukare, som gått en utbildning till brukarrevisorer, dels av gode män, personal och anhöriga. Just nu söker man nya personer som vill utbilda sig till brukarrevisorer.

– Den som är sugen på att gå utbildningen är välkommen att höra av sig till mig, säger Christina Norman.