Hemtjänstens personal möter ofta äldre som av någon anledning inte får i sig tillräckligt med näringsrik mat. Orsaken kan vara allt från dåligt sammansatt kost till svårigheter att tugga och svälja. Nu ska anställda inom hemtjänsten få tips och råd om mat och måltider i boken "Och vad kan jag göra?"

Forskning har visat att en tredjedel av dem som flyttar in på äldreboende lider av undernäring. Ytterligare en tredjedel befinner sig i riskzonen.

Delas ut till 1 900 personer

– Så gott som alla har haft hemtjänst före flytten. Så hemtjänstpersonalen har en stor och svår roll i arbetet med att förebygga undernäring och skapa en god livskvalitet för de äldre, säger Åsa Carlstein, projektledare på Senior Göteborg.

Nu ska hemtjänsten öka sin kunskap om matens betydelse. All omsorgspersonal – sammanlagt 1.900 – kommer att få en bok full med tips och råd om hur måltidssituationen för de äldre kan förbättras.

Förutom de tre fördjupningsområdena Människan, Maten och Måltiden, innehåller boken nio tipsflikar med konkreta råd i olika situationer. Det kan handla om åtgärder när de äldre får problem med illamående eller har svårt att tugga och svälja.

Viktigt att uppmärksamma viktnedgång

– Det finns också förslag på vad man kan plocka ihop för varor i affären för att skapa en hel måltid – lika enkelt som att bre en ostmacka, säger Åsa Carlstein.

I samband med bokutdelningen anordnas också en utbildning, särskilt anpassad för hemtjänstens personal. Under en heldag och två halvdagar får 200 undersköterskor och vårdbiträden lära sig mer om kostfrågor och hur man kan göra måltiden så trevlig som möjligt.

– För hemtjänsten gäller det också att tolka de tecken som tyder på att det är dags att ta hjälp av primärvård eller hemsjukvård. Att uppmärksamma viktnedgång är ett exempel. Maten är ofta en viktig del av en medicinsk behandling, säger Åsa Carlstein.

”Handlar inte bara om maten”

Sedan ett par år tillbaka pågår utbildningar för köks- och omsorgspersonal inom stans äldreboenden. Kvalitetsutveckling och kostproduktion har stått i fokus. För dem som arbetar i köket handlar det om kreativ matlagning med närproducerade och ekologiska råvaror – för omsorgspersonalen om smårätter, dukning och vikten av att se måltiden som en helhetsupplevelse.

– Att köks- och omsorgspersonal utbildas tillsammans är oerhört viktigt. Måltiden handlar inte bara om maten utan också om situationen kring måltiden. Där är miljön i lokalen, dukning och bemötande viktiga beståndsdelar, säger Barbro Mellgren.

”Markant utveckling på äldreboendena”

Utbildningarna för köks- och omsorgspersonalen har varit mycket uppskattade. Båda yrkesgrupperna har kompetenser som bidrar till en lyckad måltid.

– Tidigare har man inte satsat på de här yrkesgrupperna, de har inte fått någon mer omfattande fortbildning inom det här området. Men sedan projektet startade för två år sedan har vi sett en markant utveckling på äldreboendena när det gäller kostfrågor, säger Barbro Mellgren.

Satsningarna inom äldreomsorgen ingår i projektet Måltid Göteborg som syftar till att höja måltidskvaliteten inom förskola, skola, funktionshinder och äldreomsorg. Det treåriga projektet startade hösten 2007.