Flera verksamheter under ett tak. Småbarnsfamiljerna i stadsdelen Centrum får en ny mötesplats. Längre fram i år öppnar en familjecentral på Glasmästaregatan 6 i Krokslätt. Stadsdelens öppna förskola är en av verksamheterna som flyttar in.

”Pappa, pappa, pyssla!” En ettåring ger direktiv till sin pappa. En bit bort tultar ett annat barn fram körandes en dockvagn. Det är full fart på öppna förskolan Spira på Karl Gustavsgatan nedanför Landala Torg.

Herman Lundgren och 16 månader gamla dottern Mira tar sig från lägenheten vid Korsvägen till öppna förskolan en till tre gånger i veckan.

– Det här är absolut det trevligaste stället att gå till med Mira. Här känns det tryggt att låta henne röra sig fritt, så är det inte alltid hemma eller om man är på ett museum. Dessutom får jag social tid med de andra föräldrarna, säger Herman Lundgren.

Allt under ett tak
Öppna förskolan Spira är en populär mötesplats för småbarnsfamiljerna i Centrum. Hit kommer barn och föräldrar för att leka, pyssla, delta i sångsamling och få stöd i sitt föräldraskap.

Snart flyttar öppna förskolan till nya lokaler på Glasmästaregatan 6 i Krokslätt. Här ska stadsdelens första familjecentral öppna. Under ett och samma tak samlas kommunens och landstingets service till småbarnsfamiljer. I det här fallet är det stadsdelsförvaltningen Centrum som driver öppen förskola och har representanter för socialtjänsten på plats medan barnavårdscentralen drivs av Din klinik, en privat aktör på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Dessutom sker en samverkan med mödrahälsovården.

– Vi är taggade. Det har funnits planer på en familjecentral i Centrum i många år, men det har varit svårt att hitta en lokal som kan rymma detta. Nu äntligen blir det av, säger Louise Doshé som arbetar som socionom på öppna förskolan.

Lättillgängligt stöd
På familjecentralen arbetar flera olika yrkeskategorier, exempelvis förskollärare, specialpedagog, socionom, BVC-sköterskor och barnmorskor, tillsammans för barnfamiljers bästa. Målet är att bidra till en god hälsa hos barn och föräldrar genom att vara en mötesplats, erbjuda lättillgängligt stöd och stärka det sociala nätverket kring barn och föräldrar.

Redan idag samarbetar personalen på öppna förskolan Spira med andra professioner, men Rebecca Ekberg, specialpedagog på Spira, tror att samarbetet förenklas på en familjecentral.

– Om vi på öppna förskolan möter en förälder som har en stark oro för sitt barns sömn eller viktnedgång kommer vi snabbt att kunna rådgöra med BVC-sköterskorna på familjecentralen, säger Rebecca Ekberg.

Från Landala till Krokslätt
Föräldern Jennie Brandt är liksom Herman Lundgren stammis på öppna förskolan Spira. Hon stortrivs med den mötesplats som öppna förskolan är idag för henne och sonen August, ett och ett halvt år. För deras del kommer flytten från Karl Gustavsgatan till Glasmästaregatan att innebära längre resväg.

– Idag bor jag i samma hus som öppna förskolan, så det blir lite obekvämt att den flyttar. Jag kommer att gå till Spira även efter flytten, men inte lika ofta.

– Och för mig som bor vid Korsvägen blir det tvärtom. Jag får det närmre, säger Herman Lundgren.

25D8_2.jpg

Jennie Brandt och sonen August stortrivs på öppna förskolan.