Små steg framåt. Så heter en ny inspirationsfilm från Göteborg om hur Genombrottsmetoden kan skapa förbättringar inom äldreomsorgen. Filmen har väckt stort intresse, både ute i stadsdelarna och i andra kommuner, och visas den 28-29 januari under en inspirationskonferens för två genombrottsprojekt.

I Göteborgs Stad har man sedan 2003 arbetat aktivt med Genombrottsmetoden inom äldreomsorgen. Metoden kommer ursprungligen från USA och bygger på att personalens egna idéer testas, mäts och utvärderas. Tanken är att testerna på sikt ska leda till permanenta förbättringar.

– Vi vill sprida det här tankesättet vidare. Filmen belyser hur man på ett ganska enkelt sätt kan höja livskvaliteten för de äldre på boenden och inom hemtjänsten, säger Maria Ljung på utvecklingsenheten Senior Göteborg.

Mat och social gemenskap

4EE8_2.jpg
Man testar förändringar i liten skala, ofta på individnivå, och dokumenterar noggrant. De tester som faller väl ut kan utökas för att så småningom ingå i de dagliga rutinerna.
Den 28-29 januari redovisar två olika genombrottsprojekt sina resultat under en inspirationskonferens på Bergakungens salar. I projektet Mat & Prat har man fokuserat på mat och social gemenskap, vilket bland annat har lett till två nya permanenta träffpunkter för äldre i Centrum och Södra skärgården.

– Att träffas i det lilla är väldigt viktigt för många äldre. Mat & Prat vänder sig enbart till hemtjänsten och där har man bland annat testat frukost- och lunchklubbar för att skapa samvaro kring maten, säger Maria Ljung.

Fallolyckorna har minskat

I projektet Ett gott liv på äldre da’r har man jobbat med fallprevention, minskad oro och ökat välbefinnande. Man har satsat mycket på att minska oron vid måltiderna och öka välbefinnandet genom att göra det där lilla extra, som att till exempel duka med finare porslin på helgerna, ordna utflykter och dans.

3646.jpgAv totalt 160 tester är 73 procent nu permanentade. Fallolyckorna har också minskat markant under projekttidens gång.

– Det handlar om små saker, som att sova med halksockar på under natten eller att märka toalettdörren med ett rött hjärta så att man lättare hittar dit. Tillsammans gör de små förändringarna stor skillnad, säger Maria Ljung.

För mer information, kontakta Maria Ljung,
tel: 031 – 368 01 15.


Ett gott liv på äldre da´r 2 (pdf)


Mat & Prat (pdf)

Tid för eftertanke ger äldre livskvalitet visar nya rön
[2008-09-24]
•Äldreomsorgsprojekt får internationell uppmärksamhet [2008-04-15]
•Nytt arbetssätt har gett äldre med hemtjänst mer inflytande [2007-10-09]