I Göteborg finns många verksamheter och organisationer som kan hjälpa barn och unga eller deras anhöriga när de behöver stöd. Problemet är att det inte alltid är så lätt att hitta rätt. Nu finns informationen samlad i nya Barn- och ungdomsguiden i Göteborg.

Guiden är en sammanställning över både Göteborgs kommunala verksamheter för utsatta unga och stadens stora antal frivilligorganisationer. Här finns allt från telefonnummer till Föräldraföreningen mot narkotika till kvinno- och tjejjouren Adas kontaktuppgifter.

Efterfrågad av personalgrupperna

− Det har länge funnits en efterfrågan på en samlad översikt bland dem som jobbar med barn och unga, säger Nina Frogneborn, som arbetar på stadens sociala resursförvaltning och har sammanställt guiden.

För att det ska gå lätt att hitta är guiden är tydligt uppdelad med olika rubriker. Under till exempel rubriken ”Brott” finns kontaktuppgifter till både Stödcentrum för unga brottsoffer och under rubriken ”Bara prata med någon” hittar man Röda korsets Jourhavande kompis.

Ska finnas hos skolsköterskorna

Det var i samband med höstens kampanj Hem utan våld, som också var riktad mot unga, som guiden först kom ut. I slutet av januari skickas den ut till skolsköterskor på grund- och gymnasieskolor, både kommunala och privata.

− Den ska även gå ut till alla som är folkhälsosamordnare i stadsdelarna. Dessutom finns den digitalt på nätet, säger Nina Frogneborn.